Profesor Friedrich von Westphalen slaví 80. narozeniny

Dne 23. července 2020 oslaví významné životní jubileum profesor Dr. Friedrich Graf von Westphalen, jeden z neuznávanějších právních odborníků na německé a evropské právo, německý advokát a dlouholetý prezident Karlovarských právnických dnů.

Rodák z Ústí nad Labem, který svoji advokátní kancelář založil v roce 1973 v Kolíně nad Rýnem, je autorem více než šedesáti právních monografií, v nichž se průkopnicky věnoval tématům exportního financování, odpovědnosti za produkt, všeobecným obchodním podmínkám a leasingovému právu.

Jako vedoucí a člen řady pracovních komisí a orgánů EU za Spolkovou republiku Německo se podílí na práci při přípravě tvorby práva EU. Je zakládajícím členem Evropského právního institutu, neziskové organizace zabývající se právním výzkumem a zlepšováním evropského práva. Před rokem 2004 významně přispěl i k úspěšné transformaci a harmonizaci českého práva s právem Evropské unie.

Na činnosti společnosti Karlovarské právnické dny se podílí od jejího založení v roce 1991 a od roku 2011 je i jejím prezidentem. Jeho nespornou zásluhou je, že za 29 let trvání této společnosti jí realizované konference se ve spolupráci s Českou advokátní komorou, Slovenskou advokátní komorou a dalšími odbornými institucemi staly nesporně nejvýznamnějším právnickým fórem pro diskuzi mezi právními odborníky z justice, teorie i praxe ve střední Evropě. Navýsost vědecká erudice profesora Friedricha Graf von Westphalena je navíc doprovázena jeho osobní nezištnou podporou těchto konferencí a lidským přínosem. Také proto profesor Dr. Friedrich von Westphalen za svoji činnost ve společnosti Karlovarské právnické dny obdržel v roce 2013 z rukou ministryně spravedlnosti Marie Benešové nejvyšší resortní ocenění „Bene Meritus“.

Česká advokátní komora upřímně gratuluje panu profesorovi Westphalenovi k tomuto významnému životnímu jubileu a přeje mu do dalších let hodně zdraví a pracovních i osobních úspěchů.

Redakce AD
Foto: KJT

 

 

Go to TOP