Vláda projedná vymezení skutečných majitelů v zákoně o jejich evidenci

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci asi změní a rozšíří se působnost zákona. Nově pod něj mají spadat například církve a náboženské společnosti, politické strany a hnutí, oborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek, které dosud mají výjimku. Úpravy přinese novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, kterou ve středu 8. června projedná vláda. Ministerstvo spravedlnosti ji připravilo na základě výtek Evropské komise.

 

Urgentní novelou zákona o evidenci skutečných majitelů Evropská komise dodatečně podmínila možnost podání první české žádosti o platbu z Národního plánu obnovy, stojí v důvodové zprávě. Do Česka může přijít celkem 179 miliard korun. Současné vymezení skutečného majitele a rozsah výjimek z evidence neodpovídají podle komise evropským předpisům proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Novela ruší rozlišení skutečného majitele jako koncového příjemce nebo jako osoby s koncovým vlivem. „Zásadní změna spočívá v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele. Ta spočívá v tom, že skutečný majitel právnickou osobu nebo právní uspořádání vlastní nebo kontroluje,“ uvádí se v překladu.

Vláda navrhne, aby Poslanecká sněmovna schválila předlohu zrychleně už v prvním čtení místo obvyklých tří. Postup mohou vetovat dva sněmovní kluby nebo nejméně 50 poslanců.

Obchodní korporace budou muset podle důvodové zprávy po účinnosti novely zhodnotit, kdo je jejich skutečným majitelem podle nového zákonného vymezení. Údaje velké většiny podnikatelů se ale podle zdůvodnění zapíšou do evidence z jiných rejstříků automaticky, což má platit i pro organizace, které dosud měly výjimku z evidence skutečných majitelů. Pro ostatní bude první zápis osvobozen od poplatku, který činí podle právní formy subjektu 4000 korun, 2000 korun nebo 500 korun.

Novela také rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů. Změna míří především na poskytovatele dodací, kteří získají údaje bez spolupráce s žadateli. Žadatelé tedy nebudou muset poskytovatelům předkládat výpisy z evidence.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP