Prošetření trestní minulosti žadatelů o opatrovnictví musí být uzákoněno

Soudy by podle senátorky MUDr. Jitky Chalánkové měly mít možnost zjistit úplnou trestní minulost žadatelů o opatrovnictví. O tento bod chce senátorka doplnit novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, kterou v tomto týdnu projedná horní komora Parlamentu ČR.

Podnět MUDr. Chalánkové se přitom netýká jen dětí, ale počítá i s případy osob, které jsou omezené na svéprávnosti a mají být svěřeny do péče opatrovníka.

„V současné době mohou opatrovnické soudy žádat pouze výpis z trestního rejstříku, který však neobsahuje již zahlazené tresty. Stále proto hrozí, že soud svěří dítě do péče někomu, komu by je se znalostí jeho trestní minulosti rozhodně nesvěřil,“ uvedla senátorka Chalánková. Podle jejího návrhu by opatrovnické soudy mohly žádat i takzvaný opis, díky kterému zjistí celou trestní minulost žadatelů, a budou tak mít možnost takovým situacím předcházet. V případě, že Senát její doplnění trestního zákoníku neschválí, předloží Jitka Chalánková svůj návrh formou samostatné novely.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP