Odejmutí dávek pěstounské péče bylo nezákonné, uvedl ombudsman

Na Kancelář Veřejného ochránce práv se obrátili manželé, kteří pečovali od roku 2014 o skupinu sourozenců. Měli je v tzv. poručenství, takže o ně nejen fakticky pečovali, ale vystupovali i jako jejich zákonní zástupci, takže stát je podporoval prostřednictvím dávek pěstounské péče. Poté, co soud zrušil biologické matce dětí omezení svéprávnosti, poručenství manželů ze zákona zaniklo. Přestože o děti nadále fakticky pečovali, úřad práce jim zastavil výplatu dávek pěstounské péče a později jim je dokonce odejmul.

Ve stejné době soud předběžným opatřením svěřil tři ze sourozenců manželům do pěstounské péče. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že manželé pečují o celkem čtyři děti a bez dávek pěstounské péče by nebyli schopni péči zajistit. Úřad práce přesto odmítl manželům dávky vyplatit a jeho rozhodnutí potvrdilo také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takové rozhodnutí označila Kancelář Veřejného ochránce práv za nezákonné, manželů se zastala a soud dal jejímu hodnocení za pravdu. Manželé získali zpětně více než půl milionu korun.

V průběhu šetření vyplynulo, že příslušný úřad práce a následně MPSV svým postupem zpochybnily pravomocné rozhodnutí soudu, což je neakceptovatelné. Úřad práce si stanovil jako podmínku pro vyplácení dávky, že manželé musejí projevit zájem stát se pěstouny podáním návrhu na zahájení řízení o svěření dětí do péče. Takovou podmínku přitom zákon neukládá. Navíc byl tento požadavek nesmyslný, protože takové řízení již vedl soud, a dokonce v něm předběžně rozhodl ve prospěch manželů. Manželé přitom po celou dobu nepřestali o děti pečovat, ani v situaci, kdy se ocitli bez prostředků a finanční pomoci.

„Ministerstvo se pokusilo zpochybnit rozhodnutí soudu, což je nepřípustné. Nezletilé děti by bez péče manželů nejspíš skončily v nějakém zařízení pro děti. Stát má dnes málo pěstounů, a ještě méně je těch, kdo jsou ochotni a připraveni pečovat o sourozenecké skupiny. V souladu s Úmluvou o právech dítěte musí být nejlepší zájem dítěte vždy hlavním hlediskem, se kterým takové případy posuzujeme. Podle této úmluvy má dítě, které nemůže vyrůstat v rodinném prostředí, právo na zvláštní ochranu a pomoc státu. Mezi takovou pomoc patří také pomoc finanční. Ponechat manžele, kteří mají v náhradní rodinné péči čtyři děti, bez prostředků, je zcela nemyslitelné,“ vysvětlila zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková.

 

Zdroj: Kancelář Veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

 

Go to TOP