Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyšší soudu vydalo Bulletin 2/2020

Přehled právních informací se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a zahraničních vrcholných soudů přináší druhé letošní číslo Bulletinu Nejvyššího soudu.

 

Z judikatury evropských vrcholných soudů redakce čtenářům nabízí například tyto kauzy: Posouzení ustanovení vládního nařízení, kterým se automaticky prodlužuje doba trvání vazby z důvodu pandemie COVID-19 (Francie), Zveřejnění politicky zaměřeného rozhovoru s ministrem na internetových stránkách ministerstva jakožto porušení rovných podmínek volné soutěže politických stran či Přezkum ultra vires v podání Spolkového ústavního soudu aneb konstatovaní postupu Evropské centrální banky a Soudního dvora mimo rámec svěřených pravomocí (Německo), od sousedů ze Slovenska pak případ Svévolný výklad procesních norem.

 

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva upozorňují autoři bulletinu na případy: Association Innocence en Danger a Association Enfance et Partage: Opatření přijatá vnitrostátními orgány na ochranu osmiletého dítěte před špatným zacházením ze strany rodičů, Baldassi a ostatní: Poklidný a nenásilný bojkot založený na geografickém původu zboží v kontextu svobody projevu garantovaného čl. 10 Úmluvy, S.M.: Nucená prostituce a nucené nebo povinné práce v kontextu čl. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a „českou kauzu“ Tempel: Opakované rušení zprošťujících rozsudků soudního „ping-pongu“ až do konečného odsouzení obviněného v kontextu práva na spravedlivý proces.

 

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie jsou pak přiblíženy následující kauzy: Cali Apartments SCI a HX: K souladu povolovacího režimu při pronajímání bytů přes platformu Airbnb se směrnicí o službách; Kancelaria Medius SA: K ochraně spotřebitele při rozhodování rozsudkem pro zmeškání; RB: Působnost čl. 18 SFEU ve vztahu k ujednání pojistné smlouvy omezující rozsah pojistného krytí na území určitého státu a Transportes Aéreos Portugueses: K mimořádné okolnosti v kontextu náhrady škody při zpoždění letu v podobě rušivého chování cestujícího.

Bulletin 2/2020 ve formátu pdf naleznete ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: AD a Pixabay

Go to TOP