Europoslanci chtějí přísnější unijní zákaz řízení vozidel za vážné přestupky

Europoslanci chtějí zpřísnit nový mechanismus unijního zákazu řízení vozidel, který navrhuje Evropská komise. Opatření počítá s tím, že řidič, který dostane zákaz řízení v zahraničním státě na nejméně jeden měsíc, by přišel o oprávnění i ve státě, který mu řidičský průkaz vydal. Díky tomu by nemohl řídit vozidlo v žádné zemi EU a nejen v té, kde přestupek spáchal, jak je tomu nyní. Návrh ale počítá s výjimkami. S mechanismem europoslanci souhlasí, požadují však přesnější lhůty a rozšíření výčtu přestupků, na který se bude vztahovat.

 

Evropská komise svým návrhem reaguje na situaci, kdy řidič v zahraničí udělá vážný dopravní přestupek, který vede k zákazu řízení po dobu alespoň jednoho měsíce. V současné době tato sankce většinou platí jen na území státu, kde se přestupek stal. V dalších státech může řidič dále řídit vozidlo bez omezení. Aby zákaz platil i jinde v unii, musí mu oprávnění odebrat stát, který ho vydal, což je cílem návrhu.

Mechanismus, který chce zavést Evropská komise, počítá s tím, že stát, jenž vydal řidičský průkaz, dostane informaci o tom, že řidič v jiném státě spáchal přestupek, který vedl k odebrání či pozastavení jeho oprávnění k řízení na nejméně jeden měsíc. Na základě této informace daný stát rovněž vydá zákaz řízení, čímž se dosáhne toho, že řidič nebude smět řídit v žádném členském státě. Z tohoto mechanismu je několik výjimek, například když daný přestupek není ve státě, který průkaz vydal, trestán zákazem řízení. V takové situaci by nemusel řidič o své oprávnění přijít i v domovské zemi.

Evropský parlament chce, aby mezi přestupky, kterých se mechanismus má týkat, bylo i řízení bez platného řidičského oprávnění. Návrh komise počítá s tím, že zákaz řídit vozidla by měl mít unijní efekt u přestupků jako řízení pod vlivem alkoholu či drog, nadměrného překročení povolené rychlosti či u přestupků, jež vedly k úmrtí či vážnému zranění. Europoslanci také chtějí upřesnit některé lhůty obsažené v textu.

Europoslanci chtějí změnit výjimku, kdy stát, jenž vydal řidičský průkaz, nemusí aplikovat zákaz řízení u nadměrné rychlosti. Komise počítá s tím, že by se unijní zákaz nemusel nevztahoval na přestupky s překročením rychlosti do 50 kilometrů za hodinu. Parlament chce, aby se tato tolerance vztahovala jen na silnice mimo město, ve městě by to mělo být maximálně 30 kilometrů za hodinu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP