Kancelář ombudsmana nabízí novou službu pro lidi se sluchovým postižením

Službu své infolinky pro lidi se sluchovým postižením nebo pro lidi s horší schopností porozumět mluvenému slovu posílila Kancelář veřejného ochránce práv. Nově tak může tato skupina lidí využívat přepisu hovoru prostřednictvím tzv. služby transkript.

Služba je určena lidem se sluchovým postižením, lidem se sluchovými potížemi (což jsou kupříkladu senioři), případně cizincům, kteří sice ovládají český jazyk, ale mají obtíže s mluvenou češtinou a upřednostňují psanou formu komunikace. Při využití služby transkript jsou slova pracovníka na infolince Kanceláře veřejného ochránce práv profesionálně přepisována a volající (stěžovatel) si je čte na svém přístroji (telefonu či monitoru počítače). Přepis probíhá v reálném čase, hovor je okamžitě převáděn do psané podoby.

V kontaktech na webových stránkách veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz/kontakty) je umístěn odkaz na službu transkript. Zájemce v něm zadá své telefonní číslo a vyčká na zpětné zavolání. Telefonát přijme a může začít mluvit. Reakce a odpovědi od pracovníka infolinky se mu objeví v psané podobě na monitoru.

Hovor prostřednictvím služby transkript je bezplatný.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP