Soudce Soudního dvora EU Jiří Malenovský slaví sedmdesáté narozeniny

Ve středu 15. července oslaví sedmdesátiny soudce Soudního dvora Evropské unie Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. Soudcem Soudního dvora EU je profesor Malenovský od května 2004, naposledy byl ve funkci potvrzen v roce 2017. Letos v říjnu chce ve funkci skončit.

Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

Po absolvování střední školy v Dijonu (Francie) a v Brně studoval Jiří Malenovský na brněnské právnické fakultě, kde promoval v roce 1974. Rigorózní zkoušku v oboru mezinárodního práva složil na Univerzitě Karlově v roce 1975.

V letech 1974–1990 byl asistentem a odborným asistentem mezinárodního práva veřejného na brněnské právnické fakultě.  Od roku 1989 působil ve funkci proděkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity, od roku 1990 byl dva roky vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva.

V roce 1992 byl jmenován soudcem Ústavního soudu ČSFR. V letech 1993–2000 byl zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí, velvyslancem a stálým představitelem ČR u Rady Evropy, později vrchním ředitelem sekce právní a konzulární. Dne 4. dubna 2000 byl jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky.

Docentem mezinárodního práva je od roku 1990, habilitován v tomtéž oboru byl o osm let později. V roce 2001 byl jmenován profesorem.

Je členem Francouzské společnosti pro mezinárodní právo a místopředsedou České sekce Asociace mezinárodního práva.

V letech 1998–2000 byl členem Legislativní rady vlády, od roku 2000 je členem vědecké rady Právnické fakulty MU a rozhodcem a členem národní skupiny ČR při Stálém rozhodčím soudu v Haagu. Funkce soudce Ústavního soudu se vzdal 8. května 2004 a od té doby působí jako soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku.

Více než 20 let se věnuje publikační činnosti, je spoluautorem a autorem několika knih, z nichž nejvýznamnější jsou Poměr mezinárodního a vnitrostátního práva: obecně a v českém právním řádu zvláště a Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu českému.

 

Zdroj: Ústavní soud, ČTK
Foto: curia.europa.eu

Go to TOP