Poslanecká sněmovna schválila příspěvky pro „dohodáře“ i paušální daň

Na svém dnešním mimořádném jednání schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve zrychleném režimu náhrady příjmů, o které přišli lidé pracující na dohodu v důsledku opatření zavedených vládou v souvislosti s pandemií Covid-19. „Dohodáři“ tak budou moci dostat příspěvek ve výši 350 korun za den. Sněmovna současně podpořila vládní návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky.

Svým souhlasem s návrhem novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SATS CoV-2, poslanci umožnili rozšíření skupiny lidí, kteří dosáhnou na tzv. kompenzační bonus. Nově na něj totiž budou mít nárok i lidé, kteří pracují výlučně na dohodu (o provedení práce nebo pracovní činnosti) a také některé osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které o bonus dosud žádat nemohly, protože měly příjmy i z pracovní činnosti spadající do jedné z „dohodářských“ kategorií.

Finanční kompenzace ve výši 350 Kč měsíčně je určena pro ty, kdo pracují na dohodu a zaměstnavatel za ně odvádí nemocenské pojištění – to je u dohody o pracovní činnosti při výdělku nad 3000 korun a u dohody o provedení práce nad částku 10 000 korun.

Podle novely zákona č. 159/2020 Sb. by tito pracovníci mohli obdržet celkem až 31 150 korun. Podmínkou ale je, aby (jak je uvedeno výše) za ně bylo odváděno nemocenské pojištění a aby práci na dohodu vykonávali nejméně čtyři z šesti měsíců před vypuknutím „krize“ související s pandemií Covid-19 (od října 2019 do dubna 2020).

O kompenzační bonus 500 korun denně budou moci podle novely zpětně žádat i osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společnostní s ručením omezeným, kteří za v období pandemie Covid-19 souběžně pracovali na pojištěnou dohodu. Dosud jsou tito lidé ze státních podpor vyloučení. Souběh čerpání obou příspěvků ale možný nebude.

Dopad na veřejné rozpočty odhadlo Ministerstvo financí přibližně na 2,1 miliardy korun, přičemž náklady státu budou asi 1,4 miliardy, obcí půl miliardy korun a krajů 200 milionů korun. Předloha předpokládá zvýšení již schválené náhrady pro obce o 50 korun, tedy z 1200 na 1250 korun na jednoho obyvatele.

Další z důležitých norem, jíž se dnes Sněmovna zabývala a kterou i podpořila, je novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle ní budou nově moci živnostníci, kteří mají roční příjem do 800 000 korun, od 1. ledna 2021 odvádět státu pouze jednu paušální daň.

Celková částka paušální daně, jejíž úhrada bude dobrovolná, bude v prvním roce své platnosti činit 5 740 korun a bude se skládat z minimálního odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2 514 korun, minimálního odvodu na sociální pojištění zvýšeného o 15 % (pro rok 2021 to je 3 126 korun) a symbolické daně z příjmů ve výši 100 korun.  

Pokud se živnostník pro tento systém rozhodne, nebude už moci uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako například bonus na děti nebo slevu na manželku. Předpokladem pro zařazení poplatníka do nově definované kategorie „poplatník v paušálním režimu“ bude povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Dle sdělení Ministerstva financí existuje možnost živnostníka sjednat si s finančním úřadem paušální daň již od roku 2001. I přes několik novel, které měly tento institut zatraktivnit, ho podnikatelé dosud využívali jen v několika desítkách případů za rok. Nově zaváděný dobrovolný režim má být k poplatníkům vstřícnější.

Novely obou zákonů ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP