Vrchní soud v Praze zve na konferenci Právo duševního vlastnictví v roce 2020

Koncem listopadu zazní ve Velké porotní síni Vrchního soudu v Praze několik odborných příspěvků na téma práva duševního vlastnictví. Vrchní soud se totiž rozhodl uspořádat odbornou konferenci k aktuálnímu a hojně poptávanému právnímu tématu. K účasti zdarma jsou pochopitelně zváni i advokáti, specializující se na tuto právní problematiku.

 

Konferenci pořádá ve středu 25. listopadu 2020 od 9 hodin Vrchní soud v Praze ve spolupráci s Justiční akademií a Úřadem průmyslového vlastnictví. Vystoupí na ní přední experti v oblasti práva duševního vlastnictví, za pražský vrchní soud to budou předsedové senátu, kteří se v soudcovské agendě na vrchním soudu věnují ochraně duševního vlastnictví, ochraně hospodářské soutěže a sporům na ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním – JUDr. Roman Horáček, Ph.D., který je zároveň místopředsedou civilního úseku soudu, JUDr. Jiří Macek a Mgr. Jiří Čurda.

„Cílem konference je seznámit soudce, advokáty a další odbornou veřejnost s posledním vývojem v oblasti práva duševního vlastnictví jak v České republice, tak na Slovensku. Konference navazuje na úspěšná setkávání soudců krajských soudů pořádaná v minulosti v Kroměříži. Obsahem přednášek bude zejména seznámení s poslední judikaturou vyšších soudů a hodnocení dopadů této judikatury na praxi soudů. Dalším okruhem přednášek jsou novinky v právních předpisech, především v oblasti zákona o ochranných známkách, zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a autorského zákona. Nebude vynechán ani exkurs do právní úpravy duševního vlastnictví ve Slovenské republice,“ přiblížil Roman Horáček.

Experty z řad soudců vrchního soudu doplní prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedoucí katedry občanského práva na Právnické fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, Mgr. Michael Mikulík, LL.M., z Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, Mgr. Zuzana de Korver, vedoucí oddělení rozkladů na Úřadu průmyslového vlastnictví, a JUDr. Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva na Ministerstvu kultury ČR.

Předpokládaný závěr konference je v 15:30 hodin, občerstvení je zajištěno.
Detailní program s tématy jednotlivých přednášek bude zveřejněn na začátku měsíce září. Už nyní se ale mohou zájemci registrovat na konference@vsoud.pha.justice.cz. Kapacita sálu je omezena, proto doporučujeme registrovat se co nejdříve.

Všichni účastníci následně obdrží elektronický sborník s obsahem jednotlivých příspěvků.

 

Redakce AD
Foto: archiv redakce AD

Go to TOP