LIGA LIBE předá zástupcům Vlády ČR a Sněmovny petici proti odzbrojení

Historicky největší petici „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ předají ve středu 8. července odpoledne členové prezídia organizace LIGA LIBE předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radku Vondráčkovi. Archy se 110 000 podpisů převezme předseda PS za přítomnosti předsedy Vlády ČR Ing. Andreje Babiše a předsedkyně sněmovního petičního výboru prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., v 15 hodin na Malostranském náměstí.

Petice z 18. ledna 2018 se – v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, jakož i čl. 227 Smlouvy o fungování EU – obrací na Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, prezidenta i Vládu ČR s požadavkem „na nové projednání, podporu a schválení novely ústavního zákona č, 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, zakotvujícího do českého ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Novela vyjadřuje symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní, přičemž do budoucna bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky.“

Petice zároveň vyzývá vrcholné orgány ČR k odmítnutí implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Dle čl. 346 odst. b) Lisabonské smlouvy je totiž vnitřní i vnější bezpečnost každé ze členských zemí Evropské unie výhradně v kompetenci této země. Neboť „každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.“

Podepsaní petenti dále protestují proti další chystané regulaci „zbrojních“ zákonů ČR ze strany EU, proti zákazu olověného střeliva i proti omezování zbraňových doplňků i nesmrtících sebeobranných prostředků.

Organizace LIGA LIBE hájí práva přibližně 304 000 držitelů zbrojních průkazů v ČR, zastřešuje cca 210 000 petentů obou petic proti odzbrojení a více než 1 500 000 občanů EU připojených k protestní nótě LIGY LIBE proti zákazu olova ve střelivu. Petice byla podnětem ke změně Listiny základních práv a svobod – ústavního zakotvení obrany se zbraní, která 11. 6. 2020 úspěšně prošla Senátem ČR a je nyní v PS PČR. Předání petice má hlasování o legislativě podpořit.

 

 

Zdroj: Poslanecká sněmovna PČR a LIGA LIBE
Foto: Pixabay

Go to TOP