Právě vyšlo druhé číslo čtvrtletníku Nejvyššího soudu AEQUITAS

Od dnešního dne si můžete na webových stránkách Nejvyššího soudu přečíst aktuální, druhé letošní vydání on-line čtvrtletníku NS AEQUITAS. Titulní fotografie je současně anoncí úvodního článku nově jmenovaného předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., i fotogalerie z jeho jmenování na Pražském hradě, kterou najdete na předposlední straně periodika.

„Nestačí, aby soudce rozhodoval jen na základě „holého práva“, chce to mít i zdravý úsudek,“ říká v zajímavém rozhovoru na dalších stránkách časopisu soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Aleš Kolář. Mimo jiné také popisuje svou cestu na Nejvyšší soud, zmiňuje se o svých školitelích i vzorech z doby svého působení u Krajského soudu v Českých Budějovicích, nebo o svých koníčcích.

V dalším článku redakce čtenářům představuje historii budovy NS, která je od roku 1958 chráněnou nemovitou kulturní památkou, i velkou investiční akci, která bude realizována v tomto roce – výměnu přibližně čtyř stovek oken a dveří, starých více než 100 let. Jak se uvádí v textu, byla budova Nejvyššího soudu v Burešově ulici v Brně postavena ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém stylu podle návrhu významného architekta Emila Králíka. Původně jako moravské ústředí tehdejšího Všeobecného pensijního ústavu. Postupně se v ní vystřídalo více institucí, za socialismu například sekretariát Krajského výboru KSČ, po roce 1989 v ní na krátký čas sídlil Rektorát a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, část budovy využívaly i Vysoké učení technické a Janáčkova akademie múzických umění. Nejvyšší soud se sem nastěhoval 10. září 1993.

O významném ocenění nového křídla budovy NS v Bayerově ulici, které bylo slavnostně otevřeno v loňském roce, informuje autor článku Stavba roku Jihomoravského kraje 2019. Budova, v níž současné době pracuje více než 140 zaměstnanců soudu, především asistentů soudců, obsadila 2. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2019 v kategorii Stavby občanské vybavenosti.

Jsou prvními, s kým se při návštěvě Nejvyššího soudu setkáte – příslušníci justiční stráže. V uplynulých letech zajišťovalo ostrahu budovy NS celkem osmnáct lidí, aktuálně, na zkoušku, byl tento počet snížen na patnáct. Velitelem jednotky justiční stráže je ppor. Radovan Kotoulek, který v dalším rozhovoru vydání přibližuje čtenářům ostrahu sídla NS, ale odpovídá i na otázky týkající se jeho soukromí.

Aktuální vydání časopisu AEQUITAS naleznete i  ZDE.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: časopis AEQUITAS

Go to TOP