V roce 2019 se na ombudsmana obrátilo 7 840 osob, vyřízeno bylo 7 670 podnětů

O své činnosti za rok 2019, poznatcích, trendech a doporučeních informoval veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Po projednání dokumentu v Senátu doporučí Petiční výbor PS Sněmovně, aby uložila vládě zabývat se doporučeními a poznatky, které jsou v dokumentu uvedeny.

Jak zpráva uvádí, využilo v uplynulém roce možnosti obrátit se na ombudsmana celkem 7 840 osob, z tohoto počtu však spadalo do působnosti veřejného ochránce práv „jen“ 71 % podnětů. Témata žádostí o pomoc se oproti předchozím letům příliš nezměnila, podněty se týkaly především oblasti sociálního zabezpečení, stavebnictví, vězeňství, ochrany práv dětí a rodiny a oblasti práce a zaměstnanosti. Nejvýraznější změnou byl nárůst počtu stížností týkajících se stavebnictví, a to o 10 % – tato oblast se tím dostala na historické maximum. Mírně vzrostl i počet stížností v oblasti práce a zaměstnanosti a stížností s námitkou diskriminace, přičemž oprávněná byla každá 15. vyřízená stížnost.

V roce 2019 se v rámci prevence špatného zacházení uskutečnilo 25 systematických návštěv zařízení, v nichž jsou lidé omezeni na svobodě. Přestože nebylo zjištěno špatné zacházení, bylo konstatováno, že prakticky všude se (v různé míře) vyskytuje nějakým způsobem riziková praxe (např. dlouhotrvající velmi přísný režim spojený s izolací v psychiatrických nemocnicích, přílišná ústavnost a institucionalismus v poskytování služeb lidem s postižením aj.).

V rámci monitorování práv lidí s postižením se v návaznosti na doporučení poradního orgánu a lidí s postižením rozběhla řada výzkumů k ověření naplňování práv lidí s postižením. Jako první a jediná v České republice přeložila Kancelář veřejného ochránce práv Úmluvu o právech osob s postižením do českého znakového jazyka.

Kromě výše uvedených informací obsahuje zpráva také tři legislativní doporučení Poslanecké sněmovně, přičemž všechna se týkají oblasti ochrany práv omezených na svobodě. Zároveň dokument upozorňuje na dosud nerealizovaná doporučení z let předchozích.

 

Rok 2019 v číslech

  • 7 840 osob žádalo ombudsmana o pomoc při řešení svých potíží
  • v 749 případech bylo zahájeno šetření, z toho 66 z vlastní iniciativy
  • vyřízeno bylo 7 670 podnětů
  • v 521 případech bylo zjištěno pochybení nebo diskriminaci
  • pouze ve 37 případech nebylo dosaženo nápravy zjištěných pochybení, takže bylo nutné vyrozumět nadřízený úřad, případně informovat veřejnost
  • ve 403 podnětech byla namítána diskriminace. Diskriminace byla zjištěna v 16 případech, v dalších 23 se nepodařilo diskriminaci potvrdit ani vyvrátit.
  • Pomoc či radu u ombudsmana vyhledalo 47 dětí, nejčastěji v souvislosti s rodinnými vztahy a s podmínkami v dětských domovech.
  • Intenzivně jsme se zapojili do připomínkových řízení k návrhům právních předpisů. Meziročně vzrostl jak počet vznesených připomínek (192 připomínek k 22 materiálům ministerstev), tak jejich úspěšnost – 52 % vypořádaných připomínek bylo alespoň částečně akceptováno. Nejvíc takto vypořádaných připomínek se týkalo věcného záměru stavebního zákona.

Výroční zprávu veřejného ochránce práv za rok 2019 a také speciální výroční zprávy z oblastí ochrany před špatným zacházením, diskriminace a monitorování práv lidí s postižením najdete ZDE.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP