Štrasburský soud se dnes bude zabývat stížností na povinné očkování v ČR

Na programu dnešního jednání velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) je kauza Vavřička a ostatní proti České republice. Šestice stěžovatelů v ní namítá, že stát nepřiměřeně zasáhl do jejich práv, když jim za neočkování dětí uložil pokutu nebo děti nepřijal do mateřských škol.

Podle stěžovatelů je systém povinného očkování v České republice v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Jak tvrdí, udělení pokuty a nepřijetí dětí do mateřské školy z důvodu odmítnutí očkování není v souladu s právem na respektování soukromého života, právem na vzdělání a právem na svobodu myšlení.

V jednom případě si stěžuje otec nezletilého dítěte, v dalších pěti případech pak rodiče podali stížnost za své děti. Všichni stěžovatelé poukazují především na skutečnost, že rozsah ani provedení očkování v tuzemsku nestanoví zákon, ale pouze vyhláška, a že v současné době předepsaná očkování nejsou v takovém počtu nezbytná.

K řízení se připojily mimo jiné vlády několika členských států Rady Evropy, jako je Německo, Francie nebo Polsko.

Velký senát ESLP jedná v případech, kdy se věc dotýká závažné celospolečenské otázky nebo ji judikatura dosud uceleně neřešila. „Rozsudek bude mít dopad na systémy povinného očkování prakticky v celé Evropě,“ uvedl vládní zmocněnec Vít Alexander Schorm.

 Z jednání je k dispozici videopřenos.

Zdroj: Justice. cz
Foto: Pixabay

Go to TOP