Skončila druhá etapa projektu na pomoc obětem trestných činů „Proč zrovna já?“

Po čtyřech letech skončil 30. června projekt Probační a mediační služby ČR na pomoc obětem trestných činů Proč zrovna já? II, spolufinancovaný prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost. V celkem 56 lokalitách mohly oběti díky projektu kontaktovat specializované poradce, kteří jim poskytovali právní informace, psychosociální podporu a zprostředkovávali psychologické či psychoterapeutické služby, případně klienty doprovázeli na jednání k soudům či výslechům a do dalších institucí.

V posledních čtyřech letech se v rámci projektu podařilo vytvořit funkční způsob práce založený na síťování služeb a udržování pravidelného kontaktu prostřednictvím setkávání členů multidisciplinárních týmů na regionální i krajské úrovni. Bylo zrealizováno téměř 150 regionálních a šest krajských týmů. Za dobu trvání projektu poradci pomohli 4 337 obětem a provedli 14 010 konzultací.

„Odkaz projektu zanecháváme nejen v uskutečněné pomoci lidem a spolupráci s partnery, ale také ve vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách,“ zhodnotila uplynulé roky ředitelka probační a mediační služby Mgr. Andrea Matoušková. V průběhu projektu totiž bylo proškoleno celkem 668 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Probační služba tím přispěla k rozšiřování povědomí o tématu obětí trestných činů a kompetencí mnoha pracovníků nejen státních institucí, ale i nestátních neziskových organizací.

Činnost v regionech byla také podpořena propagačními a osvětovými aktivitami – články v časopisech, lokálních zpravodajích a regionálním tisku, rozhovory v rádiích a letáky či kampaněmi na podporu obětem. To vše podle Andrey Matouškové přispělo k osvětě v oblasti problematiky obětí trestných činů a k informovanosti veřejnost o činnosti Probační a mediační služby. A také napomohlo k otevřenější komunikaci o možné pomoci pro oběti.

„Probační a mediační služba se už celých dvacet let na svých střediscích vedle práce s pachateli trestných činů věnuje poradenství pro oběti. Jsem proto moc ráda, že veškeré naše dosud realizované projektové snahy nezůstanou bez odezvy. Ve 24 vybraných soudních regionech Česka se nám podařilo zajistit pokračování systému poradenství pro oběti trestných činů,“ uvedla na závěr ředitelka Matoušková.

 

Zdroj: Probační a mediační služba ČR
Foto: Pixabay

Go to TOP