Česká republika porušuje lidskoprávní závazky v oblasti rovnosti žen a mužů

Ve svém rozhodnutí, zveřejněném v pondělí 29. června, učinil Evropský výbor pro sociální práva závěr, že nerovnost v odměňování mužů a žen a nevyvážené zastoupení žen v rozhodovacích orgánech soukromých společností představuje porušení lidskoprávních závazků České republiky. Výbor shledal porušení i u dalších 13 zemí. Nevládní organizace University Women of Europe proti nim podala kolektivní stížnost na nerespektování Evropské sociální charty.

Podle Evropského výboru pro sociální práva přetrvává v České republice propast v odměňování žen a mužů. K účinnému uplatňování zásady stejné odměny za práci stejné hodnoty je totiž naprosto nezbytná transparentnost v odměňování, ta však v současné době v Česku chybí. Mělo by být v zásadě možné vyžádat si a v rámci soudního řízení získat informace o odměňování spolupracovníků pro účely srovnání v konkrétním případě. Výbor si také všiml, že rozdíl v odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap) v ČR dlouhodobě neklesá. Pro srovnání – zatímco v roce 2010 tvořil tento rozdíl 21,6 %, v roce 2017 to bylo jen o jen o půl procenta méně, 21,1 %.

Dalším problémem je podle závěru Výboru nízký podíl žen v rozhodovacích funkcích v soukromých společnostech. Přestože jsou státy povinny přijmout závazné zákonné normy, jež by problém řešily, v České republice se tak doposud nestalo. Jak Evropský výbor pro sociální práva informoval, nejsou opatření přijatá Českou republikou dostatečná. I když se od roku 2010 zvýšilo zastoupení žen v rozhodovacích funkcích v soukromých společnostech z 12,2 % na 18,5 %, průměr ostatních států Evropské unie byl o devět procent vyšší.

Z uvedených důvodů Výbor rozhodl, že došlo k porušení Evropské sociální charty a jejího Dodatkového protokolu z roku 1988.

Česká republika se řešením problémů, které Výbor pojmenoval, dlouhodobě zabývá. Úřad vlády v současnosti připravuje „Strategii pro rovnost žen a mužů na období 2021–2030“, která má mj. řešit příčiny nerovného odměňování a také vyrovnanější zastoupení žen a mužů v rozhodovacích orgánech soukromých společností. V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „22 % K ROVNOSTI“ zároveň vzniká Akční plán rovného odměňování, který zahrne i problematiku platové transparentnosti.

Celý text rozhodnutí je k dispozici i v českém jazyce, anotace rozhodnutí je ke stažení zde. Rozhodnutí proti jiným smluvním státům jsou dostupná na stránkách Výboru.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: Pixabay

 

Go to TOP