Průzkum ERA k online vzdělávání právníků prodloužen do 30. 6. 2020!

Akademie evropského práva (ERA) vytvořila dotazník s cílem vyhodnotit vzdělávací potřeby, preference a omezení justičních a právních profesí v EU v souvislosti se vzděláváním online formou.

V reakci na pandemii Covid-19 se mnoho aspektů každodenní práce právních profesí přesouvalo na internet, včetně celoživotního profesního vzdělávání. Smyslem dotazníku je tedy zjistit, které nástroje, formáty, načasování a další faktory vyhovují pracovníkům právních profesí nejlépe.

Dotazník je možné vyplnit do 30. června 2020, je anonymní a jeho vyplnění trvá pouhých 5 minut. Dostupná je rovněž jeho česká verze.

Díky, že se do této sondy o online vzdělávání právníků zapojíte!

Zdroj: ČAK
Foto: Pixabay

Go to TOP