Městský soud v Praze zamítl žalobu proti ministerským opatřením o uzavření škol

Městský soud v Praze dnes, 7. května 2020, zamítl žalobu právničky Venduly Zahumenské, která tvrdila, že dvě opatření ministerstva zdravotnictví o uzavření škol neoprávněně zasáhla do jejích práv. Žena spatřovala zásah v tom, že musela v době zrušené školní docházky zajistit péči o své dvě nezletilé děti. Soud ale uvedl, že ministerstvo mělo pravomoc obě opatření vydat a že jeho postup byl vzhledem ke koronavirové situaci důvodný. Verdikt je pravomocný.

Žaloba konkrétně mířila proti mimořádnému opatření ministerstva o zákazu osobní účasti na školní výuce z 10. března 2020 a proti prodloužení zákazu z 15. dubna 2020. Předsedkyně senátu pražského městského soudu Viera Horčicová konstatovala, že to bylo právě a výlučně ministerstvo, kdo měl pravomoc školy zavřít podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „Naopak vláda pravomoc k uzavření škol nemá, krizový zákon jí nic takového neumožňuje,“ řekla.

Vendula Zahumenská kritizovala i to, že ministerstvo opatření nedostatečně odůvodnilo. V tom jí dal soud za pravdu. „Požadavek na odůvodnění je při vydávání takto významných omezení naprosto klíčový, protože veřejnost se musí z odůvodnění vydaného aktu spíše než z tiskových zpráv dovědět, proč správní orgán k tak závažnému omezení přistoupil, z jakých zjištění vycházel a z jakých zdrojů tato zjištění čerpal,“ podotkla doktorka Horčicová.

Soudkyně však uvedla, že její senát nepovažoval za adekvátní prohlásit opatření za nezákonná jen kvůli tomuto formálnímu nedostatku. Proto před jednáním vyzval ministerstvo k předložení podkladů, na jejichž základě opatření vydalo, zejména stanovisek Státního zdravotního ústavu. Tyto dokumenty soud přesvědčily, že postup ministerstva byl namístě.

Vendula Zahumenská dnes k soudu nedorazila, zastupoval ji JUDr. Václav Vlk. Mimo jiné prohlásil, že ministerstvo se „ocitlo ve stadiu absolutní neschopnosti“. Žena v žalobě nejprve požadovala zrušení napadených opatření, nicméně ministerstvo je v mezičase zrušilo samo, a soud poté připustil, aby právnička žalobu změnila a aby se domáhala ochrany před nezákonným zásahem.

Podle právníka ministerstva Jiřího Kindla bylo uzavření škol logickým krokem. „Koronavirus se šíří zejména při delším kontaktu v uzavřených prostorách, což je přesně případ školní docházky. Děti sice nepatří k rizikovým skupinám, ale mohou fungovat jako přenašeči,“ poznamenal a připomněl, že v době přijetí prvního z opatření se děti vracely z jarních prázdnin a řada z nich přijela z rizikových zemí, jakou byla Itálie.

Jiný senát Městského soudu v Praze zrušil před dvěma týdny čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Vyhověl tak žalobě experta na zdravotnické právo JUDr. Ondřeje Dostála. Podle pravomocného rozsudku byla opatření nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Kabinet následně opatření přijal v zákonné formě.

„Zatímco pravomoc rozhodnout o tak zásadním zásahu do základních práv, jako je plošné omezení pohybu a podnikání, má v době nouzového stavu pouze vláda (…), pravomoc rozhodnout o uzavření škol nebo omezení jejich provozu je (…) výslovně svěřena ministerstvu zdravotnictví, a to v době nouzového stavu i mimo něj,“ vysvětlila k tomu doktorka Horčicová.

Ze 17 správních žalob souvisejících s nouzovým stavem, které obdržel v březnu a dubnu, už soud vyřešil desítku. Jenom u dvou – žaloby doktorky Zahumenské a doktora Dostála – věcně zkoumal jejich obsah. Ostatní buď odmítl, nebo u nich zastavil řízení. Podle mluvčí soudu Markéty Puci bylo důvodem pro zastavení řízení nezaplacení soudního poplatku. Odmítnutí se pak dočkaly žaloby, jež napadaly opatření, která byla v mezičase zrušena buď vládou, nebo soudem na základě Dostálovy žaloby.

Zdroj: ČTK
Foto: redakce AD

Go to TOP