Podaří se zavést výkon trestu odnětí svobody v mimovězeňských zařízeních?

Příslušníci Vězeňské služby ČR z odboru výkonu vazby a trestu se zúčastnili odborné pracovní cesty do Saska, kde navštívili několik věznic, ve kterých se realizují pilotní projekty věznic ve volných formách. Ty provozují tamní neziskové organizace v úzké spolupráci s místní vězeňskou službou.

 

Příslušníky Vězeňské služby ČR zaujala zejména legislativně ukotvená možnost výkonu trestu odnětí svobody volnou formou v mimovězeňských zařízeních, kterou zajišťují neziskové organizace z financí ministra spravedlnosti a dalších finančních prostředků alokovaných za tímto účelem. V podmínkách výkonu trestu odnětí svobody v České republice se tomuto modelu nejvíce blíží koncept tzv. Otevřené věznice, který je však provozován a zajišťován výlučně Vězeňskou službou České republiky.

Navštívené komunitní věznice se nacházejí například v bytovém domě uprostřed Drážďan – projekt Pier 36 pro muže, ve vesnické usedlosti – projekt Halbe Treppe v Mohonu pro ženy, nebo na břehu jezera u Lipska – projekt Seehaus pro mladistvé. Mladiství zde žijí v rodinách, tento model hodně připomíná koncept dočasného pěstounství.

Koncept otevřených věznic je alternativním přístupem k vězeňskému systému, který klade větší důraz na rehabilitaci a reintegraci vězňů do společnosti. Hlavní principy otevřených věznic jsou volnější režim, důraz na vzdělání a práci, odpovědnost a sebedůvěru, podpora rodin.

Otevřené věznice jsou určeny pro vybrané kategorie vězňů, kteří nejsou považováni za vysoké bezpečnostní riziko a u nichž je předpoklad, že budou respektovat stanovená pravidla a povinnosti. Hlavním cílem Otevřených věznic je snížení recidivy a usnadnění reintegrace po propuštění.

Aktuálně je Otevřená věznice zřízena v Jiřicích (na snímku) a dále probíhá výstavba nové Otevřené věznice ve Velkých Přílepech.

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR
Ilustrační foto: archiv VS ČR

Go to TOP