Proti chybným úpravám silnic se majitelé nemovitostí musí bránit včas

Na veřejného ochránce práv se opakovaně obracejí i lidé se stížnostmi na poškozování jejich nemovitostí kvůli chybně provedené úpravě vozovky. Nejčastěji jim vadí, když se zvedne výška či se změní sklon silnice a dešťová voda z ní začne stékat k jejich domům a podmáčí je. Ombudsman radí, že proti takovému riziku je třeba bránit se včas, ideálně už v době povolování stavby.

U ombudsmana si stěžoval například majitel domu, který si vybudoval nájezdy k němu tak, aby jejich hrany fungovaly jako zábrany proti vodě. Obec však při rekonstrukci nechala povrch vozovky vyasfaltovat a následně vybudovala podél silnice odvodnění. Zábrany u nájezdů k domu přitom odstranila. Majitel domu pak namítal, že v důsledku toho při dešti stéká k jeho domu mnohem více vody.

Zabránit vzniku takových situací je podle ombudsmana možné v rámci správních řízení o umístění stavby a následném povolení stavby. Řešit tento problém v době, kdy už stavba probíhá podle schváleného projektu, je komplikované. Pozor by si podle ombudsmana měli dávat především majitelé nemovitostí stojících níž, než je vozovka. Měli by se zajímat o projekt a ověřit si, jakým způsobem bude dešťová voda odváděna. V případě nejasností ohledně sklonu povrchu vozovky by měli kontaktovat projektanta a ujistit se, že stavba neohrozí jejich majetek. Pokud v rámci správního řízení uplatní připomínky, musí se jimi stavební úřad a projektant zabývat. V některých případech dojde k dohodě s projektantem a ten projekt upraví tak, že se provedou opatření za účelem ochrany přilehlých nemovitostí před podmáčením (např. v podobě osazení odvodňovacích žlabů nebo roštů podél silnice apod.).

„Lidé by se ve vlastním zájmu měli zajímat o to, co se v jejich obci plánuje. Měli by si zvyknout pravidelně sledovat úřední desku místního úřadu. Jen tak se včas dozví o zahájení příslušného řízení, mohou se s projektem stavby na úřadě seznámit a stihnou uplatnit své námitky,“ upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček. I kdyby na základě námitek nedošlo k úpravě projektu, stále ještě mohou podat odvolání k přezkoumání správnosti postupu úřadu.

Dosáhnout nápravy u již probíhající nebo dokončené stavby je problematické. Občanský zákoník uvádí, že vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil svou stavbu tak, aby z ní nestékala voda nebo nepadal sníh či led na jeho pozemek. Stéká-li však voda na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného pozemku, zejména pokud tam pramení nebo stéká v důsledku deště či oblevy, nemůže soused požadovat, aby vlastník výše položeného pozemku úpravy provedl.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP