Do knihkupectví míří komentář zákona o zpracování osobních údajů

Slavnostní křest publikace Zákon o zpracování osobních údajů / Praktický komentář se konal ve čtvrtek 25. června v prostorách oblíbené Literární kavárny Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Knihu pokřtili PhDr. Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů a JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL. M. z Nejvyššího správního soudu.

K práci na komentáři byli – jakožto odborníci se zkušenostmi z oblasti práva ICT, ochrany osobních údajů a výkonu agendy pověřence osobních údajů (DPO) – přizváni zejména právníci z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Cílem publikace je seznámit čtenáře s konkrétními příklady uplatnění jednotlivých zákonných ustanovení v praxi, provést ho úskalími, která mohou při jejich aplikaci vyvstat, a nabídnout východiska při jejich řešení. V komentáři byla zohledněna nejen doktrína a relevantní rozhodovací praxe příslušných autorit, ale i důvodová zpráva k zákonu, metodická doporučení, výkladová stanoviska a pokyny Úřadu pro ochranu osobních údajů či pracovní skupiny WP29 nebo – aktuálně – Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

 

 

Redakce AD
Foto: archiv Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

Na fotce (zleva): Jana Čeryová, Miroslava Matoušová, Karel Šimka, Radek Buršík, Aleš Čeněk

Go to TOP