MF poslalo vládě návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

Použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky by mělo být rozšířeno na banky, vybrané finanční instituce a pojišťovny. Ty již dnes předávají dohledovým orgánům informace podle těchto standardů. Zároveň firmy, které využívají mezinárodní účetní standardy a využijí je i pro stanovení základu daně z příjmu, by měly nižší administrativní zátěž. Vyplývá to z návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví, který poslalo Ministerstvo financí vládě.

„Chceme moderní zákon o účetnictví, který obstojí v současném digitalizovaném světě a bude znamenat další zjednodušení a zefektivnění účetnictví. Věcný záměr představuje první krok k předložení nového zákona,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podle MF věcný záměr odráží mezinárodní trendy v účetnictví i rozvoj informačních technologií v účetnictví, včetně digitalizace a robotizace účetnictví a jeho procesů. Věcný záměr pamatuje též na velké množství mikro a malých účetních jednotek, pro které počítá jednak s určitým zjednodušením a zároveň nepředpokládá žádné významné změny v zavedených postupech účtování.

Návrh počítá dále s vymezením základních účetních zásad a významných pojmů přímo v zákoně o účetnictví. Podle MF jde v tomto případě o dlouhodobý požadavek odborníků kvůli zvýšení právní jistoty firem při zpracování účetnictví.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP