Ústavní soud dnes rozhodne o odměnách advokátů za opatrovnictví

Ústavní soud dnes 21. ledna 2020 vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení části advokátního tarifu. Konkrétně jde o pasáž upravující odměny advokátů za opatrovnictví lidí, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit civilního soudního řízení. Pokud plénum Ústavního soudu vyhoví návrhu jednoho ze svých tříčlenných senátů, dostanou advokáti za tento typ opatrovnictví více peněz.

Už loni říjnu Ústavní soud rozhodl o změně odměňování za opatrovnictví lidí s neznámým místem pobytu. Dnešní nález se týká stejného ustanovení zákona, ale jiné jeho části, která dopadá na opatrovnictví dlouhodobě nemocných.

Advokátní tarif říká, že pokud není stanoveno jinak, odvozuje se takzvaná tarifní hodnota od předmětu sporu, třeba od výše vymáhaného dluhu nebo hodnoty věci. Při výkonu funkce opatrovníka podle sporného ustanovení je však základní tarifní hodnotou 1000 korun.

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby pak podle tabulky v tarifu činí 500 korun. Na základě jiného paragrafu se snižuje ještě o 20 procent na 400 korun. Pokud soud dnešnímu nálezu vyhoví, přestane se tento způsob výpočtu vztahovat na opatrovnictví dlouhodobě nemocných, klíčový pro výpočet pak bude předmět sporu, podobně jako u běžného zastupování lidí u soudů v občanskoprávních sporech.

 

Zdroj: ČTK, ÚS

Foto: redakce AD

Go to TOP