Poslanecká sněmovna podpořila spuštění Milostivého léta II

Sněmovna dnes, 1. června 2022, v prvním čtení jednomyslně podpořila konání druhého tzv. Milostivého léta. Od 1. září 2022 by tak mohli dlužníci využít „Milostivé léto II“ a rychle se zbavit svých dluhů.


„Děkuji všem poslancům a poslankyním napříč politickým spektrem, že návrh zákona podpořili. Velmi si toho vážím. Nerad bych na někoho zapomněl, proto mé poděkování patří opravdu všem, a to jak koaličním, tak opozičním poslankyním a poslancům bez rozdílu. Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna Milostivého léta na místě a pro dlužníky, kteří uvázli v dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart,“
uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

Zejména u dlouhodobých exekucí může „Milostivé léto II“ zachránit nemalý finanční obnos, dlužníkovi se zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství. Jedná se již o druhou akci tohoto typu. Dlužníci budou tentokrát moci bezúročného období využít tři měsíce, a to od 1. září 2022.

Co je Milostivé léto, jaké jsou jeho výhody, na jaké pohledávky lze využít, jaké jsou změny v porovnání s prvním „Milostivým létem“ naleznete ZDE.

 „Milostivé léto mělo být původně mimořádné a ojedinělé, ostatně tak ho zákonodárci představili veřejnosti, u toho mělo zůstat. Stát přišel o 1,55 mld korun na odpuštěném příslušenství dluhů, což několikanásobně převýšilo vymoženou částku na jistinách. Opakování Milostivého léta bereme jako rozhodnutí zákonodárců, nicméně takto bude ochota dlužníků platit dluhy čím dál menší. Budou jednoduše spoléhat na to, že jim je časem někdo odpustí. Během prvního Milostivého léta se povedlo soudním exekutorům zastavit necelých 50 tisíc exekucí, autoři ML přitom počítali s více než milionem zastavených exekucí,“ řekl v reakci na výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně prezident Exekutorské komory Mgr. Jan Mlynarčík, a pokračoval: „Přes určité navýšení ani odměna 1 500 korun (při opakování Milostivého léta) neodpovídá platnému exekučnímu tarifu. Ten se už zhruba 15 let nezměnil. Razantně se přitom zvýšily všechny provozní náklady – mzdy, poštovné i energie. Nic z toho nehradí exekutorům stát, přestože z ukončených exekucí dostává DPH. Pro všechny soudní exekutory bude opakování Milostivého léta znamenat opět obrovskou administrativní zátěž. A mimo jiné také „bezplatnou“ poradenskou činnost. Na jednotlivé úřady se i tentokrát budou obracet dlužníci s dotazy k Milostivému létu, i když na jeho benefity nebudou mít vůbec nárok.“

„V tomto „druhém kole“ budeme navíc nepochopitelně opakovat chyby prvního Milostivého léta. Ani tentokrát se totiž tato akce netýká správních a daňových exekucí, ačkoli jich stát vede statisíce. Opět chybí dobrovolnost na straně věřitele, zákon část jejich pohledávek jednoduše zrušil. Ve veřejném prostoru v posledních týdnech rezonují pojmy jako hospodárnost, šetření, finanční rozvaha. V takovou chvíli stát sebe, města, obce a své společnosti dobrovolně připravuje o majetek.  A soudní exekutory, ale také například advokáty, o odměnu za odvedenou práci,“ uzavřel svůj komentář k dnes odhlasované novele zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů prezident EK Jan Mlynarčík.

K dnešnímu rozhodnutí Sněmovny se vyjádřila i Česká asociace věřitelů. „Celkem 82 % Čechů si myslí, že stát má prostřednictvím zákonů zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům. Naopak pouze necelých 8 % lidí je toho názoru, že zákonodárci by měli dlužníkům dluhy odpustit. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK, který agentura realizovala v loňském roce. Přesto dochází k opakování dluhové amnestie v podobě Milostivého léta, jehož výsledky byly už poprvé velmi chabé. Podle České asociace věřitelů nemá opakování této akce smysl, protože nedošlo k žádné změně jejího nastavení tak, aby byla účinnější než na přelomu roku.

„Nestavíme se proti krokům, které mají pomoci dlužníkům v nouzi. Poukazujeme ale na neuvážená a nesystémová opatření. Vždyť Milostivé léto se týká například i pokut udělených řidičům za rychlou jízdu v obci nebo dluhů odsouzených, kteří musejí platit náklady za trestní řízení. Nedomnívám se, že by společnost měla tyto typy dluhů, resp. jejich příslušenství odpouštět. Vzniká zde absolutní nerovnost mezi lidmi, kteří dodržují pravidla a své dluhy platí, a těmi, kteří své povinnosti ignorují. Nebavíme se přitom jen o dluzích státu, ale třeba i za odpady v obcích. To v reálu znamená, že obyvatelé zaplatí za svoz odpadu víc, protože obec si bude muset své ztráty kompenzovat jinak – na řádně platících daňových poplatnících. Peníze, které budou chybět v rozpočtech, nakonec zaplatí všichni poctiví občané,“ říká Petra Kolářová, výkonná ředitelka České asociace věřitelů.


Zdroj: justice.cz; Exekutorská komora ČR, Česká asociace věřitelů
Foto: canva.com

Go to TOP