Pokles kriminality se loni zastavil, vyplývá z výroční zprávy NSZ

Podle vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství se trend poklesu kriminality v loňském roce zastavil, když počet zahájených trestných řízení meziročně stoupl přibližně o 2 000 na 211 852. O 1 500 se pak zvýšil počet osob, na něž byl podán návrh na potrestání ve zkráceném řízení.

Jak vyplývá z výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2019, kterou představil nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, podali státní zástupci obžalobu na 32 965 lidí (meziročně o 900 méně) a na 315 firem. Návrh na potrestání ve zkráceném řízení pak byl podán celkem na 37 614 lidí, což je asi o patnáct set více než v roce 2018.

Počet zahájených trestných řízení pravidelně klesá od roku 2013, kdy dosahoval téměř 328.000. „Zatím nedokážeme říct, proč se pokles loni zastavil. Jestli je to trend, jestli to zůstane na této úrovni, nebo se ta křivka zvedne zpět, kdy kriminalita začne stoupat,“ uvedl nejvyšší státní zástupce.

Otázkou podle něj je, zda by kriminalita mohla klesat ještě více a zda už nedosáhla pomyslného dna. Uvedl, že vývoj kriminality souvisí jednak s trestní politikou státu, která se v poslední době neměnila, a také s ekonomickým a sociálním nastavením společnosti. Obecně tam, kde se lépe daří, především lehčí kriminality ubývá.

Počet zahájených trestných řízení meziročně klesá již od roku 2013, kdy dosáhl přibližně 328 tisíc. Šéf Nejvyššího státního zastupitelství Pavel Zeman k tomu uvedl: „Snižuje se ale podíl zproštěných případů, loni činil 4,7 procenta. To znamená, že více než 95 procent lidí, kteří žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými.“ A dodal: „Pokračuje pozitivní trend v ukládání peněžitých trestů, kdy soudy tento typ sankce uložily celkem 19,1 procentu odsouzených. Za posledních pět let to je nárůst na více než čtyřnásobek.“

Podobně jako v případě peněžitých trestů se Nejvyšší státní zastupitelství ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Nejvyšším soudem snaží formou vzdělávacích akcí podnítit změnu praxe také ve prospěch vyššího využívání tzv. odklonů v trestním řízení jako jsou podmíněné zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu, kde je ještě prostor pro změnu k lepšímu. Loni státní zástupci uzavřeli takovou dohodu se 160 obviněnými.

Ze zprávy dále vyplývá, že v trestním řízení se podařilo zajistit majetek za 5,3 miliardy korun. Nejčetnější právní kvalifikací je trestný čin krádeže (celkem 17 procent), s více než 26 procenty veškeré registrované kriminality převládají i nadále trestné činy v dopravě. Zpráva o činnosti státního zastupitelství popisuje vývoj v jednotlivých oblastech kriminality – od majetkové trestné činnosti, korupce, přes drogovou trestnou činnost až po kriminalitu mladistvých. Pokračuje výrazný trend přesunu značné části kriminálního chování do virtuálního prostředí. Tzv. kybernetická kriminalita přitom prostupuje všemi druhy trestné činnosti – od násilné, mravnostní, majetkové až po činnost organizovaných zločineckých skupin. Patří sem i problematika nenávistných projevů na internetu.


Zdroj: NSZ + ČTK
Foto: NSZ

 

Go to TOP