Soudy loni uložily peněžité tresty za 317 mil. Kč, dosud nejvíce

Větší podpora ukládání peněžitých trestů je téma, o kterém se v poslední době diskutuje čím dál tím častěji. Podle ministerstva spravedlnosti dosavadní praxe ukázala, že peněžité tresty nejsou ukládány v dostatečné míře, i když by u řady trestných činů, zejména nižší společenské škodlivosti, mohly být trestem více než vhodným.

Ze statistiky českých soudů, kterou zveřejnil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, vyplývá, že loni uložily soudy peněžité tresty v celkové výši 317 milionů korun, což je dosud nejvíce. Celkem uložily 9864 peněžitých trestů, sankce se dotkla 18,12 procent všech odsouzených, ať už jako hlavní či doplňující trest. V roce 2017 šlo o částku 260,3 milionu korun, šlo o 8592 trestů a podíl 15,4 procenta.

Za poslední tři roky se podíl uložených peněžitých trestů zvedl více než dvojnásobně, ještě v roce 2015 se pohyboval pod hranicí šesti procent.

Podle Pavla Zemana se tak daří naplňovat jednu z hlavních priorit státního zastupitelství. „Už dříve jsem apeloval na všechny vedoucí okresní i krajské státní zástupce, aby se více zaměřili na zvažování peněžitého trestu jako vhodné formy sankce. Spolu s Nejvyšším soudem jsme pak pořádali i speciální semináře pro soudce a státní zástupce, jsem rád, že toto úsilí přináší své ovoce,“ řekl Zeman. Doplnil ale, že stále existuje prostor ke zvýšení tohoto procenta, které by se přiblížilo úrovni okolních států.

Ale i u nás záleží na jednotlivých okresech, například na Domažlicku podíl uložených peněžitých trestů dosáhl téměř 44 procent, na Prostějovsku 35 procent. Ale nejmenované okresy na opačném pólu mají podíly kolem čtyř až pěti procent.

Naprostou většinu peněžitých trestů soudci uloží za trestné činy v dopravě, a to v 91 procentech. Peněžité tresty se také ukládají například při korupci či u finančních trestných činů. Sankce se nejčastěji pohybují v částkách od 10 tisíc do 20 tisíc korun, ale ve 12 případech sankce přesáhla milionovou hranici.


Zdroj: ČTK + red
Foto: Pixabay

 

Go to TOP