Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákoníku práce a další předpisy

Novelu zákona o volbách do Evropského parlamentu, zákoníku práce, školského zákona a novelu daňového řádu podepsal dnes ve středu 17. června 2020 prezident republiky Miloš Zeman. Čtveřice zákonů se bezprostředně dotkne života studentů, zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných.

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zahrnuje mimo jiné zákonné zakotvení sdílených pracovních míst, kdy se o jednu pozici dělí několik pracovníků s kratšími pracovními úvazky. Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak snaží poskytnout více šancí na zaměstnání především seniorům a matkám s malými dětmi.

Nová jsou také pravidla pro stanovení dovolené na zotavenou – nebude již poskytována za odpracované dny, ale za odpracované hodiny. Absolutní novinkou je zavedení placeného volna v délce pěti pracovních dnů pro zaměstnance, kteří ve svém volném čase působí na akcích a táborech pro děti a mládež. Vynaložené náklady uhradí zaměstnavatelům stát.

Změna zákona dále mimo jiné zahrnuje výpočet renty ze ztráty na výdělku po pracovním úraze, zvýšení jednorázového odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci, zpřesňuje podmínky pro výpověď, kterou dá pracovník kvůli přechodu na jinou práci, nebo podmínky vysílání pracovníků do zemí EU, díky kterým se mimo jiné omezí tzv. sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

Dlouho, a především studenty byla očekávaná novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterou se od příštího roku ruší povinná maturita z matematiky. Studenti si budou moci namísto toho zvolit zkoušku z cizího jazyka. Státní část maturitní zkouška se tak omezí pouze na didaktické testy, zbývající část, ústní a písemné maturity z jazyků, se opět přenesou do škol.

Další ze zákonů, které prezident Miloš Zeman podepsal, je novela zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, která umožňuje vznik portálu MOJE daně. On-line finanční úřad umožní především osobám samostatně výdělečně činným spravovat si své daňové záležitosti z domova nebo kanceláře.  Změna zákona také umožňuje využít při vymáhání zajišťovacích příkazů nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. O měsíc se prodlouží lhůta pro podání daňového přiznání v případě, že ho poplatník podá on-line. Nově se zavádí možnost výjimečného prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání nebo zúčtování.

Poslední z aktualizovaných norem je zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, který upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP