POZOR, PRÁVNÍ ŠMEJDI! ČAK vytáhla do boje proti vinklaření

Vinklářky, vinkláři, vinklaříci, mějte se na pozoru! Česká advokátní komora vytáhla do boje proti právnickým nebo fyzickým podnikajícím osobám, které poskytují opakovaně a za úplatu právní služby, ačkoli nejsou osobami oprávněnými k jejich poskytování podle § 2 odst. 1 zákona o advokacii.

Zatímco v devatenáctém století tzv. pokoutníkům hrozil trest pokuty od 10 K 50 haléřů do 420 K nebo vězení od 24 hodin do 6 neděl, dnes je jejich trestání, resp. prokazování, že opravdu vinklaří, obtížnější, ba přímo zapeklité. ČAK se proto rozhodla vytvořit DESKU (NE)CTI a právní šmejdy na ní zveřejňovat.

„Kromě koronaviru se přemnožili i pokoutníci, řečení též co vinkláři. Rozdíl je pouze v tom, že koronavir přišel s velkou pravděpodobností nedávno z Číny, zatímco pokoutníci jsou už nějakých bezmála 200 let škodná místní provenience. Budoucí záměry koronaviru nezná nikdo, zato pokud jde o vinkláře, není pochyb, že by tu s námi chtěli být napořád. Ani jedno z toho není potěšující vědomí,” vysvětluje pohnutky začít aktivně vystupovat proti nekalým praktikám vinklářů místopředseda představenstva ČAK, advokát JUDr. Tomáš Sokol a dodává: „Nevím jak vy, ale já to vidím tak, že budeme muset poněkud přitvrdit. A také že je to i na nás, advokátech, jestli to tady advokáti nebudou mít lehké.”

„Pokud jsem si mohl v minulosti všimnout, dost advokátů vinkláři silně iritují. Některé kolegyně či někteří kolegové se občas obrátí na Komoru s rozhořčeným poukazem na nějakého zvlášť drzého šmejda, kterého pak ČAK předá do přestupkového řízení. Ale upřímně řečeno, mnoho takových oznámení není. Takže od této chvíle by si všichni, kterým vinkláři, ať již v jakékoliv podobě, vadí, měli uvědomit, že jsou nejen přihlížejícími, ale že mohou být i aktéry souboje s touto nežádoucí havětí. Přivítáme aktivní spolupráci všech advokátů a advokátních koncipientů podle známého hesla ´udávat nechci, ale hlásit to musím´,”‎ vyzývá všechny advokáty, zejména však oběti vinklářů, JUDr. Sokol.

 

Autor: Andrea Kábelová
Foto: archiv ČAK

 

Go to TOP