Novelu o přístupu k informacím vláda neprojednala

Novely zákonů o svobodném přístupu k informacím či o alternativních trestech bude 8. října 2019 projednávat vláda. Novela o svobodném přístupu k informacím by měla ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace.

Vláda se 8. října 2019 nezabývala návrhem novely zákona o svobodném přístupu k informacím, která má podle ministerstva vnitra ochránit úřady před zneužíváním práva na informace. Zasedání kabinetu se kvůli jednání ministrů vnitra a spravedlnosti členských zemí EU v Lucemburku nezúčastnil ministr vnitra Jan Hamáček, který materiál předložil a přeje si být u jeho projednávání. Návrh zavádí mimo jiné možnost žádat při rozsáhlém vyhledávání informací finanční zálohu.

Podle návrhu by měly úřady dostat možnost odmítnout poskytnutí informace v případě, kdy lze dovodit, že cílem žádosti je způsobit nepřiměřenou zátěž úřadu nebo nátlak na člověka, kterého se požadovaná informace týká. Nově by instituce mohly odmítnout poskytnutí informace i v případě, že by mohla znevýhodnit jednoho z účastníků soudního nebo obdobného řízení. Návrh zavádí také administrativní zjednodušení a prodloužení některých lhůt.

Pokud by někdo žádal mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, povinný úřad by podle novely mohl chtít zálohu na úhradu nákladů vyhledávání. Ta má podle návrhu činit maximálně 60 procent z předpokládaných nákladů a je omezena horní hranicí 2000 korun.

S tím v připomínkovém řízení nesouhlasily některé kraje. Kraj Vysočina například navrhoval zálohu vypustit. Podle vnitra má ale sloužit jako ochrana před zneužíváním práva na informace, subjekty navíc nejsou povinny ji žádat. Některé další kraje naopak navrhovaly zrušení horní hranice nebo její zvýšení na 5000 korun.

Vláda měla návrh projednat v létě, podle předkládací zprávy byl ale podroben dalším diskusím, mimo jiné ze strany neziskového sektoru, podle kterého byly některé navrhované změny pro žadatele příliš omezující. Předkladatelé proto ze zákona vypustili například část, podle které by mohl subjekt vyzvat žadatele, který žádá informace o platech, k doložení toho, zda a jakým způsobem žádost splňuje podmínky pro poskytnutí informace.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP