Vláda jmenovala novým superúředníkem doktora Petra Hůrku z MPSV

Novým náměstkem ministra vnitra pro státní službu bude dosavadní náměstek z legislativní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Kabinet dnes 15. června 2020 schválil jmenování nového tzv. superúředníka. Docent Hůrka se stane na šest let nástupcem Josefa Postráneckého, který z funkce odešel předčasně 7. dubna 2020. Podle návrhu, který vypracoval Úřad vlády ČR, by Petr Hůrka měl nastoupit 1. července 2020.

Docenta Hůrku a ředitele odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání na ministerstvu vnitra Petra Nováka označila za nejvhodnější uchazeče výběrová komise. Andrej Babiš poté navrhl vládě jmenovat Petra Hůrku. Výběrová komise dostala původně čtyři přihlášky. Vyřadit doporučila uchazeče Jana Blechu, ředitelka personálního odboru ministerstva zahraničí Iveta Chmielová Dalajková z řízení odstoupila sama.

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, tamtéž i doktorské studium v oboru soukromé právo a na téže fakultě také habilitoval v oboru pracovní právo.

V roce 1997 začal pracovat jako odborný asistent na Právnické fakultě UK, od roku 2010 je docentem na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení; v letech 1997 a 1998 byl také právníkem České správy sociálního zabezpečení; na MPSV působí od roku 2001, kdy se stal odborným referentem v odboru pracovněprávní legislativy. V současnosti pracuje jako náměstek pro řízení sekce legislativy MPSV.
Je expertem na pracovní právo. Na MPSV se podílí na tvorbě pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce a jeho novelizací. Je předsedou Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády. Působí též jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Věnuje se lektorské činnosti. Je autorem řady článků v odborných časopisech, publikací a například i učebnice Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání.

Loni v únoru získal prestižní cenu Právník roku 2018 v oboru pracovní právo.

Zdroj: ČTK
Foto: Archiv Petra Hůrky

Go to TOP