Vláda projedná jmenování tří nových předsedů krajských soudů

Vláda v pondělí 15. června 2020 projedná jmenování nových předsedů krajských soudů v Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhla prezidentovi vítězné uchazeče z výběrových řízení, tedy JUDr. Vladimíra Lanžhotského, Ph.D., JUDr. Lenku Ceplovou a Mgr. Martinu Flanderovou, Ph.D.

U českobudějovického krajského soudu se vedoucí funkce uvolnila letos v lednu poté, co se postu ze zdravotních důvodů vzdal JUDr. Milan Tripes. Jednapadesátiletá Flanderová porazila v konkurzu současného pověřeného předsedu tohoto soudu JUDr. Jiřího Šťastného a místopředsedu JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., kterého v kandidatuře podpořila jakožto nejvhodnějšího kandidáta tamní soudcovská rada.

Magistra Flanderová je předsedkyní Okresního soudu v Písku. Soudit začala v roce 1994 u strakonického okresního soudu, který později 12 let vedla. Poté šest let šéfovala Okresnímu soudu v Táboře. „Přináší zkušenosti s organizačními změnami na soudech, což je podstatná výhoda,“ uvedlo o ní Ministerstvo spravedlnosti. Ocenilo také její manažerské zkušenosti a „nezatížený pohled přicházející z vně krajského soudu“.

Ústecký krajský soud je bez předsedy rovněž od počátku roku, kdy Mgr. Luboš Dörfl začal řídit pražský vrchní soud. Do výběrového řízení se společně s pětapadesátiletou místopředsedkyní soudu Lenku Ceplovou přihlásil ještě další místopředseda JUDr. Tomáš Zadražil a soudce téhož soudu Mgr. Roman Buchal. Místopředsedkyně Ceplová od poroty obdržela plný počet bodů.

„Je členkou vedení, které nastartovalo velmi pozitivní trend ve výkonnosti krajského soudu, který dlouhá léta vykazoval obrovské nedodělky, a má nesporný podíl na výrazném zlepšení situace civilního řízení u okresních soudů v kraji,“ konstatovalo MSp. „Svým zaujetím pro zlepšení situace severočeských soudů si získala respekt i důvěru většiny kolegyň a kolegů,“ dodal úřad.

Doktorka Ceplová soudí od konce roku 1992. Nejprve působila u Obvodního soudu pro Prahu 5, poté řadu let u Krajského soudu v Praze, z toho devět let jako jeho místopředsedkyně.

Současnému předsedovi královéhradeckého krajského soudu JUDr. Janu Čiperovi vyprší mandát k letošnímu 1. červenci. Do výběrového řízení na jeho nástupce se jako jediný přihlásil dvaapadesátiletý Vladimír Lanžhotský, který u tamního soudu zastává posledních sedm let post místopředsedy. „Je dobře obeznámen se situací na krajském soudě, a to i na jednotlivých okresních soudech v jeho působnosti,“ napsalo o něm Ministerstvo spravedlnosti.

Soudce Lanžhotský soudí od roku 1995, nejprve pracoval u břeclavského okresního soudu, poté u soudu ve Svitavách. Do Hradce Králové se přesunul v roce 1999. Podle výběrové komise má plán personální obměny krajského soudu i kariérního rozvoje soudců a umí velmi dobře komunikovat s lidmi.

Předsedy krajských soudů jmenuje z řad soudců prezident na návrh ministra spravedlnosti. Jména navržených kandidátů zaslala ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová na Hrad 2. června. Vláda věc projednává proto, že prezidentovo jmenování spolupodepisuje premiér.

Zdroj: ČTK
Foto: justice.cz

Go to TOP