Prezident republiky Miloš Zeman podepsal tři zákony

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 28. května 2020 tři zákony – o EET, kompenzačním bonusu a o obecní policii.

Prvním je zákon ze dne 26. května 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Elektronická evidence tržeb (EET) bude přerušena do konce letošního roku, aby tak nezatěžovala podnikatele v době epidemie koronaviru. Od příštího roku se rozšíří na všechna zbývající odvětví, hlavně na řemeslníky, ale třeba i na lékaře nebo advokáty.

Druhým je zákon ze dne 27. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Umožní společníkům malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, aby mohli žádat o státní příspěvek 500 Kč denně. Příspěvek společníkům malých s.r.o. představuje obdobnou podporu, kterou již předtím získaly osoby samostatně výdělečně činné. Jde nejen o živnostníky, ale třeba o lékaře a další podobné samostatně působící profese. Uvedenou částku dostávají za každý den.

A posledním je zákon ze dne 27. května 2020, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Podle něho obecní strážníci získají nárok na odchodné. Předloha také zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zpřísňuje podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti. Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu.

Zdroj: ČTK + Kancelář prezidenta republiky
Foto: Pixabay

Go to TOP