Přehled daňových změn, které přináší vládní balíček

Sněmovna má dnes 29. května 2020 ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schvalovat vládní protikrizový balíček, který mění několik daňových zákonů. Přinášíme přehled daňových změn, které tato vládní předloha obsahuje.

Daň z nemovitých věcí:

Obce budou mít víc možností osvobodit některé nemovitosti od daně z nemovitostí. Tato daň je jejich stoprocentním příjmem. Obce mohou nyní osvobodit od daně nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově to budou moci učinit i v případě dalších mimořádných událostí, jako je třeba pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Daně z příjmů:

Vláda navrhuje zavést zpětné uplatnění daňové ztráty, tzv loss carryback, a to u jednotlivců i firem. Podle nynějšího zákona je možné uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích, a to za předpokladu, že je poplatník v zisku. Nově budou moci poplatníci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.

Pokud daňový poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.

Před tímto návrhem varuje ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu. Bude podle něj znamenat mj. zásah do státního i veřejných rozpočtů a bude motivovat nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do ČR. Podle ministerstva financí však úprava neumožní, aby se daňová ztráta zahraniční mateřské společnosti mohla uplatňovat na českou dceřinou společnost.

Silniční daň:

Silniční daň se snižuje o čtvrtinu u nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny.

Spotřební daně:

Zkracuje se lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nyní se vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Nově to má být 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání

Daň z přidané hodnoty:

Snižuje se sazba daně z přidané hodnoty na ubytovací služby, vstupné na kulturní akce a sportovní události, vstupné na sportoviště včetně jízdného na vleky. Snižuje se sazba i na vstupné do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech zmíněných případech se snižuje sazba z nynějších 15 na deset procent.

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní:

Tento zákon stanoví pevně lhůty při provádění automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Novela dává možnost vládě nařízením v souladu s předpisy EU tyto lhůty prodloužit.

 

Zdroj: ČTK

Go to TOP