Nenávistné projevy na internetu a rozhodování českých soudů

Problematice nenávistných projevů na internetu se Kancelář ombudsmana intenzivně věnuje již od roku 2016 a jako mimořádně závažnou ji považuje i současný ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Podle něj zvláště v situaci současné epidemie, kdy se komunikace na sociálních sítích zintenzivnila, hrozí, že se lidé uchýlí k vyjádřením, která mohou mít trestně právní rovinu. Justice se s nenávistnými projevy teprve učí zacházet.

Zahraniční výzkumy přitom ukazují, že nárůst nenávisti v internetovém prostoru souvisí s vyšším počtem násilných útoků v reálném světě. Internet tak může sloužit jako „předpolí“ pro trestné činy, které ohrožují zdraví, život a integritu člověka. V roce 2019 předcházející ombudsmanka Anna Šabatová provedla výzkum vnitrostátní trestněprávní judikatury soudů v této oblasti a v roce 2020 vydala také doporučení pro dotčené státní orgány.

V rámci výzkumu informovaly oslovené okresní soudy o celkem 47 rozhodnutích týkajících se nenávistných projevů na internetu, která v rámci trestních řízení vydaly ve sledovaném období od ledna 2016 do června 2019. Nenávistných projevů, o kterých české soudy rozhodovaly, se téměř vždy dopustil muž (94 % případů), u kterého nic nenaznačuje jeho příslušnost k některé menšině (94 %) a který ještě nebyl soudně trestán (91 %). Většina incidentů, které se dostaly před soudy, se odehrála na sociální síti Facebook (83 %).

Pokud se případ nenávistného projevu na internetu dostal před soud, byl pachatel ve většině případů uznán vinným přinejmenším v prvostupňovém řízení: 91 % případů skončilo odsouzením pachatele. Nejčastějším trestem bylo podmíněné odnětí svobody (průměrně na 10 měsíců) s určením zkušební doby (průměrně 24 měsíců), dále pak peněžitý trest (průměrně 15 800 Kč). Soudy také ukládaly obecně prospěšné práce či propadnutí věci.

Nejčastější skutkovou podstatou bylo podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod – soudy takto kvalifikovaly skutky téměř v polovině analyzovaných rozhodnutí (49 %).

Pro oběti trestných činů představují nenávistné projevy na internetu často enormní zátěž a někdy i zdroj strachu. Terčem výjimečně agresivních nenávistných projevů se stávají ti, kdo se ve veřejném prostoru jasně vyhraní proti původcům nenávistných projevů či vystoupí na obranu jejich obětí. Celý výzkum je dostupný zde.

V rámci završení aktivit souvisejících s nenávistí na internetu vydala ombudsmanka v lednu 2020 doporučení, která byla adresována Ministerstvu vnitra, Ministerstvu spravedlnosti, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Policejnímu prezidiu České republiky, Nejvyššímu soudu, Unii státních zástupců, Soudcovské unii, Justiční akademii, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Grantové agentuře České republiky a Technologické agentuře České republiky.

Tato doporučení mají vést k celkovému zlepšení situace. Jedná se o opatření, která by měla předcházet nenávistným projevům či alespoň zmírňovat jejich dopady. Pro dotčené orgány mají být doporučení spíše vodítkem pro další aktivity v této oblasti než vyčerpávajícím návodem.

Stručný přehled doporučení:

  • Sjednotit databáze trestné činnosti.
  • Provést analýzu souvisejících přestupkových věcí.
  • Provádět analýzy související judikatury.
  • Zajistit stejnou úroveň ochrany zranitelných skupin před trestnými činy z nenávisti v rámci trestního zákoníku.
  • Zorganizovat celostátní kampaň k on-line nenávisti s cílovou skupinou žáků a studentů základních a středních škol.
  • Posílit vzdělávání orgánů činných v trestním řízení ohledně problematiky trestné činnosti z nenávisti.
  • Pamatovat na zařazení tématu do výzkumů Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.
  • Podporovat vývoj nástroje pro vyhledávání nenávistných komentářů na sítích.
  • Propagovat on-line formulář pro podávání trestních oznámení na Portálu občana.
  • Upravit webové stránky Ministerstva vnitra v částech týkajících se extremismu a předsudečné nenávisti.

Více o doporučeních i některých dalších aktivitách ombudsmana na tomto poli najdete zde.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP