Aktualizované doporučení Ministerstva spravedlnosti k fungování soudů

Ministerstvo spravedlnosti vydalo aktualizované doporučení pro fungování soudů. Důvodem pro změnu bylo skončení nouzového stavu a zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu orgánů veřejné moci.

Obecné doporučení směrem k soudům se výrazně nemění. Ministerstvo spravedlnosti soudům doporučuje, aby pokračovaly v obnovování činností, které musely být omezeny. Rozsah a povaha obnovovaných činností by měly být předsedy soudů určovány s ohledem na platná a účinná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, na organizační možnosti soudů včetně dostupnosti jednacích síní, na technické a materiální zabezpečení soudů včetně osobních ochranných prostředků, na nezbytnost osobní přítomnosti účastníků a dalších osob a na existenci důvodů vyžadujících bezodkladné rozhodnutí soudu či zvláštního zájmu na plynulém vyřizování jednotlivých soudních agend.

Na uvážení předsedů soudů pak MSp ponechává přijetí přiměřených preventivních opatření nad rámec pravidel stanovených platnými a účinnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Přesné znění doporučení je ke stažení ZDE.


Zdroj: MSp
Foto: Redakce AD

Go to TOP