Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová také jmenovala předsedu NS SR

Dnešek byl dnem jmenování předsedy Nejvyššího soudu také na Slovensku. Dne 20. května 2020 se oficiálně stal předsedou Nejvyššího soudu SR JUDr. Ján Šikuta. Po úspěšné volbě v Soudní radě SR ho do funkce jmenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prioritou Jána Šikuty je očista justice a vybudování důvěry v Nejvyšší soud.

Snahu o očistu justice vnímá předseda Nejvyššího soudu Ján Šikuta jako proces, který musí být řízený, promyšlený a transparentní. Jednotlivé kroky chce shrnout v „Akčním plánu očisty justice“, v dokumentu, který má ambici diskutovat s širokou odbornou veřejností.

„Otázka očisty justice a vybudování důvěry v soudnictví se nevztahuje pouze na Nejvyšší soud. Toto téma je třeba otevřít široké odborné diskusi a koordinovat je společně se soudním radou, s ministryní spravedlnosti, s předsedou Ústavního soudu, předsedy krajských a okresních soudů, jakož i s generálním prokurátorem. Je mimořádně důležité, abychom o problémech mluvili jak dovnitř, tak navenek a řešení hledali společně,“ uvedl Ján Šikuta.

Ján Šikuta je soudcem Nejvyššího soudu od roku 2015. Věnuje se civilnímu právu. Od roku 2016 je členem společné pracovní skupiny nejvyšších soudů České a Slovenské republiky pro sjednocovací Metodiku přiznávání nemajetkové újmy. Je lektorem několika vzdělávacích národních a mezinárodních institucí soudců (Justiční akademie České republiky, Justiční akademie České republiky a Evropská soudní vzdělávací síť evropských soudců).

Zdroj: Nejvyšší soud SR
Foto: www.prezident.sk

 

Go to TOP