Novým předsedou Nejvyššího soudu je JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval dnes 20. května 2020 na funkční období 10 let nového předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. Trestní soudce Petr Angyalossy byl slavnostně jmenován přesně tři měsíce poté, kdy funkce předsedy Nejvyššího soudu zanikla jeho předchůdci prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., v souvislosti s jmenováním soudcem Ústavního soudu. Soud v mezidobí vedl jeho místopředseda JUDr. Roman Fiala.

Jako jednu z hlavních priorit v čele Nejvyššího soudu si JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., stanovil další zkracování délek dovolacího řízení. Hodlá tak pokračovat v trendu, který nastolil jeho předchůdce prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a to především tím, že bude rozvíjet vhodné podmínky k poklesu počtu nedodělků evidovaných jednotlivými senáty, zvláště pak senáty o poznání více zatíženého občanskoprávního a obchodního kolegia. To vše i přesto, že je podle statistik za rok 2019 průměrná délka dovolacího řízení v civilních věcech u Nejvyššího soudu asi 196 dnů, u trestního řízení 45 dnů. JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., je rovněž připraven dále pokračovat v posilování důvěry veřejnosti v soudní systém a tím i její prestiže. Je si vědom toho, že Nejvyšší soud prochází generační obměnou, proto se chce osobně zasadit o pečlivý výběr nových soudců, kteří v dalších letech nahradí ty, co budou z Nejvyššího soudu odcházet po dovršení věkové hranice 70 let.

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., začal dálkově studovat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kterou pak úspěšně ukončil a v roce 1998 na ní získal zároveň akademické tituly JUDr. a Ph.D. Právnickou fakultu tak absolvoval při zaměstnání, kdy současně pracoval v různých dělnických, technických i administrativních profesích.

Soudcem byl jmenován v roce 1996, od tohoto roku působil jako předseda senátu u Okresního soudu v Olomouci, od roku 1999 byl předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc.

V roce 2004 se stal soudcem Vrchního soudu v Olomouci, později předsedou senátu, současně byl deset let tiskovým mluvčím Vrchního soudu v Olomouci.

Ke dni 1. 4. 2017 byl jmenován soudcem senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, od léta 2018 je předsedou senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu.

Už v prvním roce působení u Nejvyššího soudu byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. V současné době vede pracovní skupinu, která připravuje Etický kodex soudců České republiky. Dokončení kodexu předpokládá v blízké době.

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., je ženatý, dcera Eva pracuje také v justici, momentálně je na rodičovské dovolené, manželka Ivana je administrativní pracovnicí Fakultní nemocnice v Olomouci.

Zdroj: NS
Foto: NS; fotoarchiv KPR, Hana Brožková

Go to TOP