Koroporadna končí, zodpověděla přes 6 tisíc dotazů na rodinná témata

Koroporadna po devíti týdnech ukončila svoji činnost. Během nouzového stavu zodpovědělo sedm desítek jejích dobrovolníků více než 6 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky.

„Na Koroporadnu se obracely dvě skupiny tazatelů: do nekonfliktní skupiny patřili vyplašení lidé, kteří potřebovali uklidnit, dostat odpovědi a přijmout podmínky nouzového stavu jako dočasnou realitu,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik Koroporadny iniciovala. Část rodičů bohužel využila stav nouze pro pokračování sporu. Uplynulé týdny prověřily pevnost rodinných pout a mohu konstatovat, že většinu rodin nouzový stav stmelil. Funkční rodina poskytuje záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ dodává Kovářová.

Pro ilustraci toho, jakých témat se týkaly dotazy nejčastěji, publikujeme malou statistiku:

55 % děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče;

10 % ošetřovné;

8 % pracovní dotazy, zákoník práce, mzda, plat, výpovědi,

7 % zrušení zájezdů, letenek, dovolených;

5 % činnost soudů a exekutorů, výkon soudních rozhodnutí;

5 % senioři a jejich práva a povinnosti, zdraví, ochrana;

5 % zahraničí, návraty, pendlování;

5 % kompenzační bonus a náhrada škody z nouzového stavu.

„Jednoznačně zcela nejčastějším byl dotaz: Má druhý rodič právo na dítě i v nouzovém stavu? Odpovídali jsme ale často i na paradoxní otázky typu: Mám doma nosit roušku? Můžu dát dceři pusu? Mohu se nakazit od psa? Jak pobírat plat i ošetřovné? Otec nemá zájem o děti – jak ho mám donutit? a další, “ vypočítává JUDr. Kovářová.

„Prošli jsme krizí,“ říká psycholožka Kateřina Halfarová. „Známe počátek, konec není tak zřetelný. Někteří jedinci s tím mají potíže, chtějí se vrátit do doby před krizí, což ale není možné. U nich se mohou objevovat poruchy chování, zvýšená spotřebu alkoholu a drog.“ Terapeutka Kamila Bobysudová optimisticky dodává: „Je rozhodně skvělá zpráva, že se nám v krizi dostane pomoci od druhých lidí a pocítíme sounáležitost, což nás pozitivně ovlivňuje.“

Po zrušení nouzového stavu očekávají členové Koroporadny (seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků zde) i s ohledem na tuto novou zkušenost nejen větší zájem o služby advokátů, terapeutů, mediátorů a psychologů, ale i bohužel zřejmě i větší počet návrhů na rozvod a změnu stávajícího uspořádání péče o děti, přeskupení majetku a hodnot a také více závětí a pořízení pro případ smrti. Zároveň ale doporučují, že lidé by neměli spěchat a ukvapovat se, ale promyslet změny a přistupovat k nim třeba až po několika týdnech. Zároveň se připravit na další podobné stavy, posilovat imunitu a psychickou odolnost, pečovat o vztahy a obklopit se nejbližší rodinou i přáteli.

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP