Soudní dvůr EU: Maďarsko žadatele o azyl v tranzitních zónách zadržuje

Podle rozsudku Soudního dvora EU zveřejněného 14. května 2020 ve spojených věcech C 924/19 PPU a C 925/19 PPU FMS a další v. Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság a Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság musí být umístění žadatelů o azyl nebo státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou předmětem rozhodnutí o návratu do tranzitního pásma Röszke na srbsko-maďarské hranici, klasifikováno jako „zadržení“.

Pokud tedy Maďarsko umisťuje žadatele o azyl v tranzitních zónách u hranic bez zákonného důvodu, porušuje právo Evropské unie. Podmínky v zónách se rovnají zadržení, ačkoli tam podle Budapešti pobývají běženci dobrovolně. Zákonnost zadržování má podle soudu prověřit maďarská justice, která pokud zjistí, že dotyčné osoby byly zadrženy bez platného důvodu, musí nařídit propuštění migrantů.  

Nejvyšší soudní instance EU maďarské praktiky zkoumala na žádost tamního soudu. Na ten se loni obrátila čtveřice běženců z Afghánistánu a Íránu, kteří požádali o azyl v Maďarsku po příchodu ze Srbska. Maďarské zákony však neumožňují udělit ochranný status člověku, který přijde z bezpečné tranzitní země, za niž Budapešť Srbsko považuje. Čtveřice se u soudu domáhala mimo jiné toho, aby označil umístění do tranzitní zóny za nezákonné zadržení. Uprchlíci také chtěli, aby nařídil maďarské vládě obnovit azylové řízení, neboť je Srbsko odmítlo přijmout zpět. Maďarské úřady nařídily po srbském rozhodnutí navrácení do zemí jejich původu.

Soudní dvůr EU v Lucemburku dnes konstatoval, že Maďarsko žadatele o azyl de facto „zbavuje svobody“, neboť tranzitní zónu „nemohou o své vůli opustit ani jedním směrem“.

Tranzitní zóny u maďarských přechodů Röszke a Tompa jsou zařízení, kde mohou lidé žádat v Maďarsku o udělení azylu. Fungují jako uzavřené tábory přímo u hranic, které lze volně opustit dveřmi jen přímo do Srbska. Z pohledu maďarské vlády jsou uprchlíci v těchto zařízeních dobrovolně. Přes Srbsko se migranti snaží dostat do EU.

Unijní justice také připomněla, že podle unijních směrnic o přijímání a vracení žadatelů o azyl nesmí členské státy nikoho zadržovat bez zákonného důvodu či předchozího úředního rozhodnutí o jeho zadržení.

O tom, zda v případě žadatelů tyto podmínky maďarské úřady splnily, má podle unijního soudu rozhodnout maďarská justice. Pokud dospěje k názoru, že je zadržování protiprávní, musí podle soudu EU nařídit okamžité propuštění či jiný způsob nakládání s migranty, který by nebyl zadržováním.

Maďarská ministryně spravedlnosti verdikt unijního soudu odmítla, protože podle ní migranti v zónách drženi nejsou, neboť se mohou vrátit do Srbska. „Stanovisko (maďarské) vlády zůstává nezměněné: maďarské zákony a praxe jsou v souladu s právními normami EU a s mezinárodním právem, protože migranti mohou tranzitní zónu kdykoli opustit směrem do Srbska,“ řekla ministryně spravedlnosti Judit Vargová k verdiktu Soudního dvora EU. Rozhodnutí vrcholné justiční instance unie podle Vargové prakticky znamená, že Maďarsko by mělo být povinno nezvládnutelně přijímat migranty. „To je nepřijatelné a je to v rozporu s maďarským základním zákonem,“ prohlásila Vargová. Dodala, že vláda „posoudí právní situaci a její důsledky z hlediska ústavnosti“.


Zdroj: ČTK; Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay

Go to TOP