Ombudsman nemůže kontrolovat dodržování zákazu zvyšování nájemného

Veřejný ochránce práv zaznamenal první podněty a dotazy od lidí, kterým se pronajímatelé pokouší navýšit nájemné v rozporu s cenovým moratoriem nájemného z bytů, které bylo zavedeno nařízením vlády č. 202/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020.

Zákaz zvyšovat nájemné platí až do skončení mimořádných opatření. Dle sdělení Ministerstva financí se cenové moratorium na nájemné vztahuje jak na změny stávajících nájemních smluv, tak i na případy řetězení (více o tom zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/najemne-z-bytu-se-behem-mimoradnych-opat-38290).

Dodržování pravidel cenového moratoria může prověřit Specializovaný finanční úřad (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/specializovany-financni-urad), který je cenovým kontrolním orgánem. Ombudsman se může zabývat až stížnostmi na tento úřad, tj. může až následně prověřit, jak se úřad výkonu dozoru zhostil. 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP