Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o pokutování koronavirových deliktů

Policisté a strážníci budou moci pokutovat na místě obyvatele za porušení opatření zavedených vládou a ministerstvem zdravotnictví k omezení šíření nového typu koronaviru. Předpokládá to zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Postih bude moci dosáhnout až 10 000 korun. Zákon nabude účinnosti zveřejněním ve sbírce.

Dosud se mohly přestupky projednávat výhradně ve správním řízení, které vedou krajské hygienické stanice nebo obecní úřady. Zákon o ochraně veřejného zdraví ani krizový zákon neumožňují, aby je projednávala státní a obecní policie na místě. Aktuálně jde například o porušení o nezakrývání dýchacích cest mimo domov nebo nedodržování rozestupů mezi lidmi.

Nová pravomoc by měla podle představ ministerstva vnitra zvýšit účinnost opatření a zajistit jejich dodržování. Snížit by se také měla administrativní zátěž pro orgány, které jsou k projednávání prohřešků příslušné nyní. Podle autorů návrhu je zaplacení pokuty na místě vhodnější i pro podezřelé z přestupku, protože se vyhnou správnímu řízení, které pro ně znamená další náklady na komunikaci s úřady.

Prezident dostal návrh zákona k podpisu až nyní, byť jej Sněmovna a Senát projednaly už kolem poloviny dubna. Senátoři totiž k předloze nepřijali usnesení. Mohla tak putovat na Hrad až po uplynutí ústavou stanovených 30 dnů, které má horní komora na projednávání zákonů. Mezitím už některá opatření proti šíření koronaviru přestala platit, zejména omezení volného pohybu lidí.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP