Restorativní justice: Program Vězňova cesta vstupuje do dalšího ročníku

Odsouzení často uvíznou v mentalitě selhání a ve špatných rozhodnutích, která vedou k cyklu trestné činnosti. Tvrdost prostředí, nebezpečí a izolace, které zažívají, ale i ztráta totožnosti, vedou mnohé k tomu, že hledají způsob, jak tuto nespokojenost vyřešit. Cestu, jak se vymanit z cyklu trestné činnosti, nabízí projekt restorativní justice Vězňova cesta, který již druhým rokem probíhá ve Věznici Mírov.  

 

Ještě než se změna začne projevovat v jejich chování a postojích, potřebují odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody prožít změnu v srdci i mysli. Hledání a nalezení duchovního směru jim umožňuje vytrvat, pochopit svou situaci a získat naději, že zvládnou prolomit cyklus trestné činnosti.

V tom jim může pomoci například program Vězňova cesta, který byl v roce 2023 zahájen ve Věznici Mírov a pokračuje i letos. Druhý běh projektu Vězňova cesta skončil 27. února 2024 a absolvovalo jej celkem 12 odsouzených. Účast v programu je počátek procesu restorativní justice, která odsouzeným nabízí příležitost změnit to, jak vnímají sami sebe, jiné i víru. Přináší jim příležitost prožít uzdravení a odpuštění tím, že se naučí přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 

 

Program, který je realizován pod vedením Mezinárodního vězeňského společenství Praha, zaštiťuje ve Věznici Mírov kaplan Jan Majer.

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR
Ilustrační foto: archiv VS ČR

Go to TOP