Lidé už nebudou potřebovat úřední překlady matričních dokladů

Lidé už nebudou potřebovat úřední překlady matričních dokladů, postačí jim vícejazyčný standardní formulář. Změnu, která je reakcí na unijní nařízení k podpoře volného pohybu obyvatel, obsahuje novela zákona o matrikách, kterou 23. října 2019 podepsal prezident Miloš Zeman.

Lidé už nebudou potřebovat úřední překlady matričních dokladů, postačí jim vícejazyčný standardní formulář. Změnu, která je reakcí na unijní nařízení k podpoře volného pohybu obyvatel, obsahuje novela zákona o matrikách, kterou 23. října 2019 podepsal prezident Miloš Zeman.

Potřeba úředního překladu odpadne mimo jiné u rodného, oddacího nebo úmrtního listu, dokladu o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství a u ověřeného výstupu z registru obyvatel. K ověření podpisu na cizojazyčných listinách nebude nutný úřední překlad těchto listin.

Lidé s elektronickým občanským průkazem si navíc budou moci podle novely zřídit a spravovat datovou schránku výlučně elektronicky, bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

Vládní předloha zvyšuje poplatek za nahlédnutí na konkrétní matriční zápis a do podkladů k němu z 20 korun na 50 korun. Za vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin vedených do konce roku 1958 mají lidé platit 200 korun za každou započatou hodinu práce úředníka.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP