Česká databáze rozhodnutí ESLP usnadňuje vyhledávání v judikatuře

O tom, že vnitrostátní databáze eslp.justice.cz zahrnuje překlady nejvýznamnějších rozsudků a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nebo jejich stručná shrnutí, Advokátní deník po jejím spuštění již informoval. Ale protože mezitím zastínily březnové informace stovky zpráv o koronaviru, znovu se vrací k novince, která advokátům urychluje práci při hledání relevantní judikatury ze Štrasburku.  

Zatímco originály rozhodnutí ESLP zveřejňuje pouze anglicky nebo francouzsky, uvedená databáze nabízí vybraná rozhodnutí v češtině. Kromě úplných překladů obsahuje také jejich výstižná shrnutí – dvou až třístránkové anotace. Ty připravují právníci z Kanceláře vládního zmocněnce, která databázi provozuje, spolu s analytickými odděleními Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího správního soudu a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Vyhledávací kritéria v databázi zahrnují jak pojmy používané štrasburským soudem, tak i právní terminologii užívanou vnitrostátně, což přispívá k rychlé orientaci při hledání. „Cílem je co nejvíc usnadnit tuzemským právníkům práci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva,“ vysvětluje Petr Konůpka z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP.

databázi lze hledat také dle oblastí práva, kterými se ESLP zabývá. Služba obsahuje případy ze všech tematických oblastí a podoblastí: od práva trestního, správního či pracovního, přes vlastnictví, rodinný život, zbavení svobody až po spravedlivý proces, zdravotnictví či například diskriminaci. Pro advokáty může být užitečná i judikatura k právům obhajoby nebo prohlídkám v advokátních kancelářích, listovnímu tajemství a případnému zabavování materiálů. Své dotazy mohou filtrovat podle jednotlivých právních oblastí nebo konkrétních klíčových slov.

Do budoucna se plánuje rozšíření databáze

Počet případů v databázi se od jejího spuštění v roce 2015 více než zdvojnásobil, a to na současných 1 400 rozhodnutí. Průběžně se v ní objevují nejen nové rozsudky, ale doplňují se i významné případy z minulých let, které v češtině doposud chyběly. Lze si tak vyhledat například všechna rozhodnutí směřující proti České republice, velkosenátní rozsudky či zásadní rozhodnutí vůči jiným evropským zemím.

Kancelář vládního zmocněnce se do budoucna chystá databázi dále rozvíjet a inovovat. „Plánujeme výrazné obsahové rozšíření databáze tak, aby nezahrnovala pouze rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, ale také výborů OSN či Soudního dvora EU, a především propojení na databáze tuzemských vrcholných soudů,“ přibližuje Petr Konůpka. „Naší vizí je, aby se judikatura k základním právům z českého i mezinárodního prostředí dala najít systematicky na jednom místě.“

Přehled nových lidskoprávních rozsudků přináší čtvrtletní Zpravodaj

Kromě databáze judikatury Kancelář vládního zmocněnce vydává také každé tři měsíce Zpravodaj KVZ, v němž představuje aktuální významné rozsudky a rozhodnutí mezinárodních orgánů v oblasti lidských práv za uplynulé čtvrtletí. Dále ve Zpravodaji informuje o nových stížnostech a oznámeních proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva, Evropským výborem pro sociální práva a před výbory OSN. Nechybí ani informace o výkonu rozsudků ESLP. K pravidelnému odběru Zpravodaje KVZ je možné se přihlásit na e-mailu kvz@msp.justice.cz.

Monika Hanych, MSp
Foto: eslp.justice.cz

 

 

Go to TOP