Databáze judikatury ESLP obsahuje již 1 400 rozhodnutí a umí je rychle hledat

Vyhledávání rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v češtině je opět o něco jednodušší. Vnitrostátní databázi, která zahrnuje překlady rozsudků anebo jejich stručné shrnutí, se nyní podařilo rozšířit o další stovky případů. Celkem obsahuje už téměř čtrnáct set rozhodnutí. Výrazně tak usnadňuje práci české odborné veřejnosti, například soudcům či advokátům, kteří judikaturu ze Štrasburku ve své praxi potřebují. Jak je to jednoduché, ukazuje instruktážní video.

 

Zájemci o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva na stránkách databáze naleznou případy ze všech oblastí práva, kterými se soud zabývá: od práva trestního či pracovního, přes vzdělávání, vlastnictví, rodinný život, zbavení svobody až po spravedlivý proces, zdravotnictví či například diskriminaci. Uživatelé mohou své dotazy filtrovat přímo podle jednotlivých právních oblastí nebo konkrétních klíčových slov.

Zatímco originály rozhodnutí soud zveřejňuje pouze anglicky nebo francouzsky, portál nabízí vybraná rozhodnutí v češtině a vedle úplných překladů obsahuje také výstižná shrnutí. Vyhledávací kritéria v databázi navíc zahrnují i vnitrostátně používané právní pojmy, což přispívá k rychlé orientaci při hledání. „Cílem je co nejvíc usnadnit tuzemským právníkům práci s judikaturou štrasburského soudu,“ vysvětluje Petr Konůpka z Kanceláře vládního zmocněnce, která databázi spravuje.

Počet případů v databázi se od jejího spuštění v roce 2015 více než zdvojnásobil, a to na současných 1 400 rozhodnutí. A roste také návštěvnost databáze. Loni ji využilo okolo sedmi tisíc lidí k vyhledání desítek tisíc dotazů. Průběžně se v ní objevují nejen nové rozsudky, ale doplňují se také významné případy z minulých let, které v češtině doposud chyběly. Uživatelé si tak mohou vyhledat například všechna rozhodnutí směřující proti České republice, velkosenátní rozsudky či zásadní rozhodnutí vůči jiným evropským zemím.

Kancelář vládního zmocněnce, která spadá pod Ministerstvo spravedlnosti, se do budoucna chystá databázi dále rozvíjet a inovovat. „Plánujeme výrazné obsahové rozšíření databáze tak, aby nezahrnovala pouze rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, ale také výborů OSN, případně Soudního dvora EU a tuzemských vrcholných soudů,“ vypočítává Petr Konůpka a závěrem pak dodává: „Judikatura k lidským právům z českého i mezinárodního prostředí by se tak dala najít systematicky na jednom místě.“

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP