NS vydal již pátou ročenku s přehledem své rozhodovací a judikatorní činnosti

Nejvyšší soud vydává od roku 2015 každoročně Ročenku Nejvyššího soudu, tedy i letos. Ročenka NS 2019 poskytuje informace o rozhodovací a judikatorní činnosti

Nejvyšší soud vydává od roku 2015 každoročně Ročenku Nejvyššího soudu, tedy i letos. Ročenka NS 2019 poskytuje informace o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok.
Přestože se počet podaných dovolání v roce 2019 oproti předchozím rokům opět mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali tisíce rozhodnutí včetně řady zásadních rozhodnutí, jejichž krátký popis v Ročence také naleznete. Ročenka obsahuje i seznam soudců a soudců stážistů Nejvyššího soudu a rekapituluje také práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu.

Zdroj: Nejvyšší soud

Go to TOP