Pražské soudy se otevírají veřejnosti, některé nepůjčují advokátní taláry

Pražské soudy od 20. dubna 2020 opět otevírají veřejnosti své podatelny, infocentra a pokladny, ovšem s omezeními, jež jsou nezbytná pro zajištění zpřísněných hygienických podmínek. Do podatelen se tak lidé dostanou jen jednotlivě, do spisů mohou účastníci řízení nahlížet jen po omezenou dobu a po předchozím objednání. O přijatých opatřeních, které se v drobnostech liší, informují jednotlivé soudy na svých webech.

Obnovit úřední hodiny, které omezily v souvislosti s nouzovým stavem, dnes soudy musely na základě opatření ministerstva zdravotnictví. Postupné obnovení činností soudům doporučilo i ministerstvo spravedlnosti, jež očekává, že soudní rozhodování se „výrazněji navrátí k normálu“ v květnu. Konkrétní kroky nechalo na předsedech soudů.

Šéfové pražských soudů nyní apelují na lidi, aby se na soudy obraceli přednostně telefonicky či elektronicky a aby využívali možnost bezhotovostního platebního styku. Jestliže se lidé vypraví do budov soudů osobně, musí dodržovat minimálně dvoumetrový odstup od ostatních.

Stále také platí, že všichni lidé v soudních objektech musí mít na obličeji roušku, respirátor nebo jiný ochranný prostředek. Například do budovy žižkovského Obvodního soudu pro Prahu 3 se i nadále dostanou jen návštěvníci, kteří „netrpí zjevným respiračním onemocněním“ a podrobí se případné namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem. Také u vstupů do budov pražského městského soudu či do vinohradského Obvodního soudu pro Prahu 2 měří justiční stráž namátkově teplotu, návštěvníci ji nesmí mít vyšší než 37,5 stupně.

Do podatelen smí lidé vstupovat většinou jen po jednom, stejně jako do infocenter. Nahlížení do spisů tam některé obvodní soudy i pražský městský soud povolují jen na 60 minut. Obvodní soud pro Prahu 2 zvolil ještě o deset minut kratší interval a nahlížení pouze v neodkladných případech.

Na základě pokynů ministerstva zdravotnictví musí soudy také zabránit shlukování lidí na chodbách, rozmístit do veřejných částí budov nádoby s dezinfekcí a ve zvýšené míře dezinfikovat kliky dveří, zábradlí či tlačítka výtahů. Obvodní soud pro Prahu 3 například rovněž nadále výslovně zakázal půjčování advokátních talárů.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP