Roušky musí nyní nosit kuřačky i kuřáci. Žádné právní výjimky nepožívají!

Nedávno jeden kamarád – advokát vtipně glosoval: Udělal jsem si test proporcionality a ostříhal jsem se sám, snad mne za ten výsledek nebude ČAK popotahovat. Dobrosrdečný jihomoravský tím mimo jiné narážel na skutečnost, že psa si můžete nechat ostříhat již od 20. dubna, naopak vlasy advokátské až od 25. května (samozřejmě pokud nedojde k dalším změnám pravidel).

Jak známo, naše krásná republika, a vlastně celá planeta, se ocitla v mimořádné situaci. Obrovské poděkování si nyní zaslouží lidé z tzv. první linie: zdravotníci, lékaři, sestry, hygienici, epidemiologové, policisté, vojáci, hasiči, řidiči MHD, starostové a radní, pracovníci sociálních služeb, ale v neposlední řadě i dobrovolníci šijící a distribuující roušky a další potřebné věci. Na spoustu dalších potřebných profesí jsem nyní asi zapomněl, za co se upřímně omlouvám.

Nutno však upozornit na jeden aktuální a přetrvávající nešvar. Většina lidí řádně dodržuje nařízení nosit roušku. Přísloví: Moje rouška chrání Tebe a Tvoje mě – již zlidovělo.

Nicméně z této kladné množiny se vymyká skupina kuřáků a kuřaček. Tito občané si velice rádi vykračují po českých a moravských městech, labužnicky si pokuřují (okolí mj. tyranizují škodlivým nezdravým nikotinovým dýmem), a hlavně u toho nemají nasazenu roušku. Skandální a hlavně sobecké vůči zbytku populace.

Pro ilustraci – nedávno jsem v městě Brně viděl, jak šel asi pětiletý chlapec s vzorně nasazenou rouškou a ptá se maminky: Proč ten pán nemá roušku? (ukazuje na pána bez roušky s cigaretou). A maminka – advokátní koncipientka jen bezelstně odpověděla: “on nemusí, on kouří…“.

Sancta simplicitas! Zde nutno důrazně zopakovat, pakliže někdo kouří cigarety, tak ho tato aktivita nijak neospravedlňuje nenosit roušku na veřejnosti. Ani městská policie a Policie ČR by tento rozšířený nešvar neměly tolerovat, jak se tomu často, bohužel, děje.

Chceme zdravější Česko!

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., VŠ pedagog a právník

 

Go to TOP