Právníci odmítají využití zpravodajských informací u soudu

Více než 50 právníků žádá v otevřeném dopise poslance, aby odmítli rozšíření pravomocí policie, které má zavést novela zákona trestního řádu. Dnes o tom informovala nezisková organizace Iuridicum Remedium (IuRe). Podle novely by informace získané zpravodajskými službami mohly být používány policií v trestním řízení jako důkazy. Návrh loni v listopadu spolu s novelou zákona o Policii ČR schválila vláda, v úterý by se jím měla podle organizace zabývat Sněmovna.

Nyní mohou zpravodajské služby pouze upozornit orgány činné v trestním řízení na možnost, že některé osoby páchají trestnou činnost. Policie pak může zahájit řízení a při prověřování opatřit vlastní důkazy.

Podle novely by se měla možnost použití informací od zpravodajských služeb na případy, kdy budou obsahovat významné skutečnosti pro trestní řízení, které by šlo jiným způsobem obtížně zjistit, typicky má jít o informace, které byly získány za jedinečných okolností. Trestní řízení bude muset být vedeno pro trestný čin, u kterého je možné povolit nebo nařídit použití obdobného institutu upraveného v trestním řádu.

IuRe upozorňuje, že informace od zpravodajských služeb jsou získávány mimo standardní procesy a jejich pravost a věrohodnost nelze obvykle přezkoumat. Podle organizace tak není možné ověřit, jak důkazy skutečně vznikly. „Projednávání tohoto návrhu nesmí být proběhnout nenápadně. Jde o zásadní změnu ve využívání informací od tajných služeb, která může dostat do vězení prakticky kohokoli,“ uvedl v tiskové zprávě JUDr. Václav Vlk, člen prezidia Unie obhájců, která otevřený dopis poslancům podpořila.

Organizace také uvedla, že novela dává policii pravomoc shromažďovat citlivé údaje o jakékoli osobě, která nemusí být v pozici podezřelého. Podle IuRe je tato část zneužitelná a v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. „Tato celkem nenápadná novela dává velkou moc v možnostech kriminalizace různých nepohodlných skupin a na to jsme! v IuRe dost citliví,“ uvedla Helena Svatošová, která otevřený dopis iniciovala.

Mezi signatáři dopisu jsou podle Svatošové například ústavní právník Marek Antoš, docent z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jaromír Hořák nebo advokáti jako Petr Kočí, Jiří Mikš, Petra Buzková či Lucie Vaverková.

Česká advokátní komora již od začátku doporučuje celý koncept navrhované novely trestního řádu odmítnout, neboť daná novela a chystané legislativní zásahy zásadně nerespektují zcela odlišné zákonné režimy a zákonem vymezené účely zpravodajských služeb a trestního řízení, ohrožují tím samotné zpravodajské akce a utajované skutečnosti, které by tímto krokem měli být vtaženy do trestního řízení a zcela účelově obcházejí principy trestního řízení, respektive trestního řádu. Tím není pochopitelně řečeno, že účel sledovaný novelou je sám o sobě nelegitimní – ochrana veřejných zájmů je samozřejmě statek, který je pro fungování demokratické společnosti nepostradatelný. V tomto případě však jde o legislativní změnu, která zasahuje do práv a svobod jednotlivců nad míru potřebnosti z hlediska sledovaného cíle.

Ředitel BIS Michal Koudelka označil v červenci novelu umožňující použití informací tajných služeb u soudů za žádoucí. Podle novely by měl být zachován princip, podle kterého zpravodajská služba zváží, zda informace pro účely trestního řízení předá, nebo zda dá přednost ochraně zpravodajské informace.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP