Kurýři a doručovatelky mohou v nouzovém stavu pomoci obětem násilí

Omezení pohybu kvůli šíření koronaviru dopadá i na oběti domácího násilí a jejich děti. Poštovní doručovatelky a kurýři jsou v dnešní době často jedněmi z mála lidí, se kterými přicházejí do kontaktu. Ti proto mohou nabídnout jednoduchou pomoc – aplikaci Bright Sky CZ. Nadace Vodafone a ROSA centrum pro ženy ve spolupráci s Českou poštou a šesti soukromými přepravci připravili pro doručovatele informace, jak signály násilí poznat a jak reagovat.

Pokud se doručovatelé či kurýři stanou nechtěnými svědky domácího násilí, mají pokyny, jak postupovat: Zjistit, zda je oběť v bezpečí, nebo je třeba zavolat Policii ČR, a odkázat na mobilní aplikaci Bright Sky CZ, která poskytuje komplexní a aktualizované informace pro oběti domácího násilí.

„Aplikaci Bright Sky CZ od začátku vnímáme i jako nástroj osvěty. Není určena jen samotným obětem, ale komukoliv z nás, kdo máme obavy o své blízké, kteří mohou zažívat domácí násilí. Kurýři ani doručovatelky nemají suplovat odbornou psychoterapeutickou pomoc, ale mohou jednoduše lidem v nouzi ukázat, kudy k ní vede cesta,“ říká programová manažerka aplikace Bright Sky CZ Veronika Řídelová z Nadace Vodafone.

Na náročné období, kterým všichni procházíme a které může vyvolat nebo eskalovat napětí mezi spolu žijícími osobami, upozorňovalo také Nejvyšší státní zastupitelství – Advokátní deník o tom informoval 11. dubna 2020. Upozorňovalo také na to, že oběti této trestné činnosti jsou v současné době nastalou situací o to více zranitelné, neboť jsou s osobou agresora často v nepřetržitém kontaktu a mají omezené možnosti vyhledat pomoc či podporu.

Doručovatelé a kurýři, kteří se potkávají se statisíci zákazníky v jejich bydlištích, se v těchto dnech mohou stát právě těmi osobami podávajícími pomocnou ruku.  „Pošťák je pro celou řadu klientů jistotou a přirozenou autoritou. Proto nám přišlo zcela samozřejmé se zapojit do aktivity, která pomáhá a může vyřešit problémy, které z vnější strany domovních dveří nejsou vidět,“ říká ředitelka Nadace České pošty Marta Selicharová.

Zdroj: Nadace Vodafone; redakce AD

Go to TOP